Черни облаци надвиснаха над пазарите

Migration Image

Подавани са фалшиви данни за размера на товарите на китайските пристанища, в резултат на което износът на страната ще бъде коригиран значително надолу. Растежът на австралийската икономика е по-слаб от очакванията на икономистите. Протестите в Турция внасят голяма доза политическа несигурност. Все по-ясно става, че Гърция трудно ще се справи с огромната си задлъжнялост, със събираемостта на данъците и със сивата икономика… Тези лоши новини от седмицата струпаха черни облаци над пазарите. Инвеститорите се пренасочиха към покупки на държавни книжа, емитирани от страни с максимален инвестиционен рейтинг ААА, и разпродадоха част от напазаруваните досега по-рискови активи – корпоративни акции и облигации и книжа на държави с по-ниска оценка, сред които е и България. Затова цената им през последните дни затвърди тенденцията към понижаване, а доходността им се повиши.

Най-новата ни емисия, деноминирана в евро с падеж през юли 2017-а, вече може да се придобие срещу 109.2 евро за 100 евро номинал – с 30 евроцента по-евтино от миналата седмица. Доходността й респективно се понижи и вече е 1.88% на годишна база срещу 1.83% към 31 май.

Облигационната ни емисия в щатски долари потъна до ново 18-месечно дъно. Цената й сега е 111.23 щ. долара за 100 долара номинал и носи доходност от 1.12% на годишна база. Преди седмица тя можеше да се купи за 111.4 щ. долара.

Движенията на международните пазари се отразиха сравнително слабо върху цените на търгуваните на вътрешния междубанков пазар краткосрочни ДЦК. Почти без ценови промени се запазиха облигациите с падежи след три и четири години, като и през тази седмица те продължиха да се търгуват съответно при 1.30 и 1.70% годишна доходност.

Подобна беше картината и при по-дългосрочните облигации. Фактът, че държавните книжа са дефицитна стока у нас и същевременно търговията им на вторичния пазар не е особено ликвидна, по естествен начин успя да задържи цените им, и то в момент на понижаване на котировките на по-ликвидните облигации, търгувани на международните пазари. В резултат на засиленото търсене на книжа с падежи след пет и след седем години те вече се търгуват при по-ниска доходност – съответно 1.95 и 2.65 процента. Сделките с най-дългосрочните книжа с падеж след десет години отново се договаряха при годишна доходност 3.4 процента.

През този месец Българската народна банка ще проведе само един редовен, предварително залегнал в емисионния календар на Министерството на финансите аукцион, който ще се състои на 17 юни. На него ще се предложат допълнителни количества с номинал 20 млн. евро от емисията с падеж през януари 2020 година.

Към настоящия момент общата сума на емитирания вътрешен дълг е 5.44 млрд. лв., в които не влизат шестмесечните книжа с номинал 800 млн. лв., пуснати в началото на годината. За сравнение, към края на 2012-а тази сума беше 4.98 млрд. лева. Това означава, че от началото на 2013-а вътрешната задлъжнялост на нашата страна е нараснала с 460 млн. лева.

Индексът ЛЕОНИЯ, който следи движението на лихвите по най-ликвидните еднодневни депозитни сделки, продължава да е на рекордно ниските нива 0.02% на годишна база – доказателство за огромно количество свободна левова наличност, акумулирана в банковата ни система. Това е и причината доходността на нашите левови ДЦК да е относително ниска.


Петър Драмов,

УниКредит Булбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст