Министрите обсъждат промени в гражданското въздухоплаване

Migration Image

Проект на промени в Закона за гражданското въздухоплаване ще обсъди кабинетът на редовното си заседание днес. Министрите ще приемат устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и ще разгледат промени в правилника на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Очаква се правителството да обсъди осигуряване на държавна гаранция за организиране на временна експозиция в Москва, на която ще бъдат изложени експонати от фондовете на седем музея в България ndash; НИМ, регионалните музеи в Пловдив, Враца, Русе и Ловеч, Фондация bdquo;Тракияrdquo; и частен музей bdquo;Арете ndash; Фолrdquo;. Изложбата ще бъде представена през месеците септември-декември т. г. в Държавния исторически музей в Москва и съвпада с провежданите през ноември и декември Дни на българската духовна култура в Русия.

Кабинетът ще разгледа Механизъм за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд в България при разработване и провеждане на държавната политика. Механизмът предвижда ежегодно, до края на м. януари, министърът на труда и социалната политика да одобрява годишен доклад с прогнози за състоянието на пазара на труда. Прогнозите се разработват на база макроикономически модел за прогнозиране и ежегодно проучване сред работодателите, като се използват и официални данни от НСИ, НОИ, НАП, Агенцията по заетостта и др. Този доклад се предоставя на държавните институции, за да използват прогнозите от него при разработване и провеждане на секторните политики в социално-икономическата област.

На днешното си заседание правителството ще разгледа проект на Техническо споразумение между отбранителните министерства на 17 страни-членки на НАТО за управлението, финансирането и поддръжката на Многонационалния щаб в Улм, Германия. Задачите на военния щаб са свързани с разполагане на съюзническите сили в определена зона за операции, ръководени от ЕС, НАТО, ООН или ад хок коалициите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст