Дружества

Migration Image

Фирмата М+С Хидравлик АД, която произвежда и търгува с хидравлични изделия, прогнозира, че приходите й от продажби през юли 2013 г. ще бъдат 7.235 млн. лв., а с натрупване от началото на годината ще достигнат 52.470 млн. лева.

nbsp;

От 18 до 24 юли включително и Софарма АД изкупи обратно 161 424 собствени акции, представляващи 0.12% от капитала на дружеството. Сделката е на обща стойност 528 931 лв., а средната цена за един брой е 3.277 лева. Общият брой на обратно изкупените акции вече е 4 638 308, или 3.51% от книжата с право на глас на дружеството.

nbsp;

Трейс груп ще санира обществени сгради в Южен Централен район. Договорът е на стойност 8 385 951.14 евро, а финансирането е осигурено със средства от Международен фонд Козлодуй и от Европейска банка за възстановяване и развитие. Срокът за изпълнение е краят на 2013-а.

nbsp;

ИХБ Електрик АД е новото име на Елпром-ЗЕМ АД. То вече е вписано в Търговския регистър. Дружеството е от групата на Индустриален холдинг България АД, откъдето идва и първата дума в името ИХБ.

nbsp;

Извънредното общо събрание на акционерите на Проучване и добив на нефт и газ АД на 5 август ще гласува за промени в надзорния съвет на дружеството. Предлага се Райна Кузмова да бъде освободена като член на надзора, а на нейно място ще бъде предложена Елена Драганова.

nbsp;

Стара планина холд предвижда продажбите за първите седем месеца да бъдат с 3.99% по-високи спрямо същия период на 2012-а. Консолидираните продажби на компанията за първото полугодие бележат повишение с 2.81% в сравнение с първата половина на миналата година. След традиционно силните месеци май и юни консолидираните продажби ще отбележат ръст за втори пореден месец.

nbsp;

Печалбата на Република холдинг АД за второто тримесечие на годината е в размер на 147 хил. лева. Тя е най-високата от 2000 г. насам за този междинен период. Този резултат е следствие от силния ръст на приходите от услуги и положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти. Общите разходи обаче спадат с от 83.48 на сто.

nbsp;

Загубата на Спарки Елтос АД – Ловеч, през 2012 г. ще бъде покрита от резервите, решиха акционерите на машиностроителната фирма. Въпреки това мениджърите са освободени от отговорност за дейността им през 2012 година.

nbsp;

Печалбата на фирмата за производство на мебели Метрон АД към края на юни се покачи до 89 хил. лева. Нетните приходи от продажби са на стойност 1.117 млн. лева. Спрямо второто тримесечие на 2012-а те се увеличават със 70.02 на сто. Общите разходи също нарастват – със 72.48 на сто.

nbsp;

Фирмата за производство на медицински изделия за еднократна употреба Момина крепост АД – Велико Търново, внася във фонд Допълнителни резерви отчетената за миналата година печалба от 14 000 лева.

nbsp;

Търговецът със строителни материали Хидроизомат АД – София, няма да плати дивидент за 2012-а. Цялата печалба, в размер на 97 хил. лв., ще влезе във фонд Допълнителни резерви.

nbsp;

Бившият приватизационен фонд Черноморски холдинг АД е на загуба през второто тримесечие на годината от 9 хил. лева. Общите му приходи са на стойност 32 хил. лева. Разходите за дейността му отчитат спад от 4.65 на сто.

nbsp;

Акционерите на Капман Грийн Енерджи фонд АД заделиха печалбата за 2012 г., която е в размер на 6 622.57 лв., за покриване на загуби от минали години.

nbsp;

За първите шест месеца на тази година Адванс Терафонд АДСИЦ продаде общо 4819 дка земеделска земя при средна цена 1135 лв/декар. Приходите му са в размер на 5 471 154 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст