Саждите от ТЕЦ-овете залепнаха по кабинета

Migration Image

Ситуацията с българските топлоелектрически централи, повечето от които все още са далеч от европейските норми, става все по-взривоопасна. Дилемата пред управляващите е или десетки милиони евро глоби от Брюксел, или протести на хиляди миньори по улиците. Това принуди кабинета спешно да разгледа на заседанието си през седмицата доклад по темата, изработен съвместно от министерствата на околната среда и водите и на икономиката и енергетиката.

Отговорникът за екологията Искра Михайлова обясни пред журналисти, че след присъединяването си към Европейския съюз държавата ни се е съгласила да спазва междинни прагове за годишните емисии на някои замърсители, изпускани в атмосферата от големите горивни инсталации, които са основно ТЕЦ-овете. Тези прагове се отнасят за два периода 2008-а – 2011 г. и след 2012-а и са за серен диоксид, азотни оксиди и прах. България трайно надхвърля посочените в Договора тавани, въпреки че тенденцията е за намаляване на вредните емисии. Най-високи са показателите на серния диоксид, заяви Михайлова.

Заради този проблем Еврокомисията започна в началото на тази година наказателна процедура срещу страната. Аргументите й бяха продължаващата липса на мерки за постигане на съответствие с европейските норми, което показва, че тези нарушения вероятно ще продължат. В София бе изпратено мотивирано становище по казуса, с което започна вторият етап от производството за установяване на неизпълнение на нашите задължения. Освен това от Брюксел дадоха два месеца за отговор с уговорката, че ако той не е удовлетворителен, ще последва иск срещу България пред съда на ЕС. По всичко личи обаче, че не сме били особено убедителни с доводите си и сега ще трябва да се действа на пожар.

Министър Михайлова увери, че нейното министерство и това на икономиката и енергетиката вече са провели поредица от срещи с представители на ТЕЦ-овете и е създадена междуведомствена работна група. Установени са били причините за надхвърлянето на нормите и са набелязани мерките, които могат да се предприемат, за да се спазят договореностите с общността. Една от причините са недостатъчните инвестиции в инсталации, които гарантират намаляване на вредните емисии във въздуха. Увеличило се е значително и натоварването на работещите ТЕЦ, а за капак са въведени и нови енергийни мощности (ТЕЦ Марица-изток 1). А според договора за присъединяването ни към Европейския съюз дали се включват нови горивни инсталации или не, таваните не се променят.

Още през септември 2009-а, в началото на управлението на ГЕРБ, екоминистерството изпрати предупредителни писма до няколко централи, че не изпълняват екологичните си ангажименти. Сред тях бяха ТЕЦ Брикел и ТЕЦ Марица 3 на Христо Ковачки, държавната Топлофикация-София, промишлената централа на Лукойл Нефтохим – Бургас, ТЕЦ Варна на чешката компания ЧЕЗ и ТЕЦ Монди Пекиджинг – Стамболийски. Но после властта изненадващо омекна в исканията си и в крайна сметка заплахите й, че ще последват санкции срещу нарушителите, останаха без никакви последици. Най-фрапиращ бе случаят с ТЕЦ Брикел, която трябваше да спре да работи още през 2011-а, само че и досега продължава да дъни турбините с пълна пара.

Странен при създалото се положение е оптимизмът на Искра Михайлова, че страната може да претендира за прекратяване на наказателната процедура. В резултат на предприетите мерки се очаква през 2013-а таваните за прах и серен диоксид да бъдат спазени – отбеляза тя. – Има възможност да се намалят и емисиите на азотните оксиди. Нивото им се контролира ежемесечно и очакваме да спазим таваните. Готови сме, ако се надхвърля някой от показателите, да се предприемат спешни мерки до края на годината, за да предотвратим влизането в съдебна фаза на наказателната процедура.

Помолена да посочи някои от мерките, които се предприемат, Михайлова каза, че проблемът със серния диоксид може да бъде решен чрез увеличаване на степента на сероочистване и използването на въглища с по-ниско съдържание на сяра. А що се отнася до азотните оксиди, можело да се инсталират нискоемисионни горелки и в ТЕЦ-овете да се използват определени нови технологии. Горивните инсталации са се съгласили да прилагат такива мерки до края на годината, изтъкна министърът.

Ако тези модернизации наистина бъдат направени, те неминуемо ще се отразят на цената на тока. Нещо, което правителството едва ли е склонно да обсъжда точно сега. Другата възможност да покрием европейските изисквания е да се намали производството на електроенергия от въглищните централи за сметка на останалите източници, като зелените мощности например. Подобен нюанс прозвуча и в изказването на Искра Михайлова, но това отново води до поскъпване на тока и до миньорски протести.

Само преди броени дни от КТ Подкрепа заявиха, че в момента всички въгледобивни предприятия у нас работят на загуба поради намаленото производство на електроенергия от въглища и до края на годината загубите само в Мини Марица-изток ще достигнат 160 млн. лева. В допълнение председателят на миньорската федерация към синдиката Владимир Топалов подчерта, че липсата на средства не позволява подобряване на технологията и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Напрежението в бранша е високо, от профсъюзите предупредиха за масовите протести и за да го тушира донякъде, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев оповести, че изкупната цена на въглищата ще се повиши. На миньорите съм обещал следното: да имат работа и да си получават редовно заплатите. Ситуацията е изключително тежка, навсякъде в страната вървят съкращения. Само в Мини Марица-изток няма съкращения. Целта е да натоварим мощностите, поел съм ангажимент за увеличаване на цената на въглищата, но не трябва да се очакват и чудеса, бяха думите на Стойнев. Според него цената, на която в момента работят Мини Марица-изток, не е нормална, а е изкуствено ниска. И ето че на 15 август обещанието беше изпълнено. От 1 септември лигнитите вече ще се продават по 75 лв. за тон вместо досегашните 71.5 лева. Как обаче едновременно ще се увеличи цената на въглищата, а тази на тока ще остане без промяна? Кръгът наистина изглежда омагьосан, още повече при намерението на управляващите да не закриват нито една от неизрядните големи горивни инсталации.

nbsp;

Стефан Савов

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст