Повторно включване на ток безплатно

Migration Image

Потребителски организации поискаха повторното включване на електрозахранването да става до 8 часа след подаване на искане от потребителя и да е безплатно. Токът ще е безплатен и когато е некачествен за потребителите.

Работната среща, проведена в Парламента, е по инициатива на зам.-председателя на Комисията по енергетика Явор Куюмджиев. Той пое ангажимент Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката да бъде внесен в парламента следващата седмица, за да може да бъде гледан в началото на есенната пленарна сесия.

Предвижда се в случаите, в които отчетените показания на електромерите са по-високи с над 30% от месечната консумация за същия период на предходната година, клиентът да има право да подаде възражение срещу сметката, без да е задължен да я плати.

Промените предвиждат забрана да се взема такса за повторно включване на изключен електромер или газова уредба, като дружеството е задължено да възстанови захранването след плащане на просрочената сметка и до 8 часа след подаване на искането за повторно захранване.

Предвижда се още в случай на нарушаване на условията за качество и надеждност на снабдяването с електрическа енергия за период по-дълъг от 10 дена през един календарен месец, доказано по съответния ред, клиентът да не дължи заплащане на сумите за консумирана електрическа енергия за същия месец.

Освен това разпределителното предприятие ще дължи обезщетение на всички имуществени вреди, които клиентът е претърпял от некачествено снабдяване с електрическа енергия. Обезщетенията по този ред ще могат да претендирани в срок до 3 години от настъпване на събитието.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст