Приключва търговията с правата на Пампорово

Migration Image

Днес е последната дата за търговия на правата за участие в увеличението на капитала на Пампорово АД – Смолян (4PV), съобщиха от БФБ-София.

От 8 август дружеството започна публичното предлагане на 538 050 обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 3 лв. всяка. Туристическото дружество получи разрешение за това от Комисията за финансов надзор, която одобри проспект му на 17 юли. Книжата са издадени в резултат на увеличаване на капитала на Пампорово АД, съгласно решение, взето от извънредното общо събрание на акционерите през април.

Очакваните нетни приходи от публичното предлагане са 1 596 803 лв. при записване на всички нови акции. Те ще се използват за подобряване качеството на предлаганите услуги чрез цялостно оборудване на ски пистите със система за изкуствен сняг и реконструкция на лифтовите съоръжения. Като следствие от това се очаква фирмата да увеличи клиентите си и да превърне к.к. Пампорово в предпочитана ски дестинация. В зависимост от успеха на емисията мениджмънтът планира да финансира частично предвидените инвестиции в разширяване на системата за изкуствен сняг, реконструкцията на въжената линия на Двата моста, изготвяне на предпроектно проучване за нови лифтове, свързващи Чепеларе и Пампорово, довършване на ремонта на лифта Ардашлъ – Снежанка и други. В зависимост от успеха на емисията, дружеството предвижда възможности за търсене на допълнително дългово финансиране – използване на лизингови схеми, заеми от търговски банки или от холдинговото дружество – Сиесайеф АД, което притежава 48.76% от капитала на Пампорово АД.

Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право за участие в процедурата, а с две такива права може да се запише една от новите ценни книги. Ако до крайния срок на подписката не бъдат заявени всички предложени акции, но са записани и платени най-малко 358 700 броя от тях, подписката се счита за успешно приключила. В този случай капиталът на Пампорово АД ще се увеличи до този размер.

Ако всички акции бъдат записани, капиталът на Пампорово ще достигне 1.614 млн. лева. Всички книжа, включително новите, след вписване на увеличението на капитала на дружеството в търговския регистър, ще бъдат пуснати за търговия на алтернативен пазар на БФБ-София.

В случай, че Пампорово АД не успее да увеличи капитала си с посочения минимален размер на емисията, се открива риск от това да не може да изпълни стратегическите си намерения за финансиране на част от инвестиционната си програма.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст