ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Изместват срока за давност по дълговете

Людмила Петкова

Обратният ДДС е полезен за всички

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова специално за БАНКЕРЪ

Обяснявам промяната с обратното начисляване на ДДС с пример. Ако един зърнопроизводител има стока за 100 лв. и я продаде на търговец, продавачът ще запише във фактурата 100 лв. и ще посочи, че основанието да не се начислява ДДС върху тази сума е ДДС, дължимо от получател. Търговецът – получател, на свой ред ще състави протокол, че е придобил зърно за 100 лв. с дължим ДДС 20 лв. на обща стойност 120 лева. Този протокол той ще сложи както в Дневника за продажбите, така и в Дневника за покупките си. Ако зърното остане при него, той ще има право на данъчен кредит. Ако го изнесе обаче, той ще състави фактура с нулева ставка на ДДС (ставката при експорт) и ще прибере протокола в Дневника за продажбите си. Но тъй като износът е с нулева ставка, той няма да чака да му се върне ДДС, което не е и плащал при предишната сделка, в която е бил купувач.Така нито държавата ще си играе да получава ДДС, което след това да връща като данъчен кредит на крайния купувач, нито търговецът ще го е платил, за да си го търси после като данъчен кредит. Това ще ускори стопанския оборот и ще обезсмисли ДДС-веригите за измами и създаването на кухи фирми за източването му в тези отрасли.

nbsp;

nbsp;

Срокът за прилагане на новия ред за погасяване на публичните задължения по чл.169, ал.4 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК) вероятно ще се удължи с една година. Става дума за тези задължения, чийто срок за плащане е изтекъл преди 1 януари 2008 година. Такава промяна предстои да бъде гласувана в Проекта за изменение и допълнение ДОПК. Самият документ и мотивите към него бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите на 20 август.

Вносителите на промяната обясняват въвеждането й с хаоса, който настъпи с изтеклите по давност задължения към НАП. При сегашната законова уредба те стават изискуеми от 2014 г., ако длъжниците не подадат изрично заявление до НАП сумите да бъдат отписани. Ето защо Министерството на финансите (МФ) предлага преходният период за отписване на задълженията да бъде удължен до 2015 година. Единият проблем е, че се стигна до неравнопоставеност между длъжниците според това подали ли са навреме заявление за отписване на вземането. По-съществено е обаче това, че въвеждането на срок е поначало в разрез с ключовия правен институт на давността, чиито принципи са уредени както в Закона за задълженията и договорите, така и в ДОПК. Защото излизаше, че след 2015 г. давността на практика е без значение и независимо дали задълженията са с изтекла давност, или не са, те няма да подлежат на отписване, а ще се събират автоматично от НАП. Казусът е изключително парлив и по него се очаква решение на Конституционния съд. Може би именно заради това се предлага само да се удължи – до 2015-а, срокът за подаване на заявленията за отписване на задълженията. Вероятно финансовото ведомство отлага окончателното решение на въпроса до произнасянето на Конституционния съд, за да се съобрази с него.

Проблемът със старите неплатени дългове възникна заради въвеждането на единната сметка за разплащане на публични задължения в началото на тази година. Оттогава НАП има право да прехвърля автоматично пари за покриване на стари дългове, независимо че платецът е искал да се издължи на хазната за нещо належащо в момента.

При постъпване на пари в единната сметка първо ще се погасяват главници, а после лихви по данъците и осигуровките. Обръщането на сегашния ред, според който лихвите имат приоритет, е друга проектомярка в ДОПК.

Така, както БАНКЕРЪ писа, единната сметка се разцепи за първи път, откакто ексфинансовият министър Симеон Дянков я въведе. Както е известно, тя създава проблеми предимно на фирми, които са във временно финансово затруднение. Те възникват, когато дружеството не може да плати всичките си задължения, трупат се лихви, при следващо плащане първо се погасяват лихвите, след това главниците и така се получава омагьосан кръг на постоянна и задълбочаваща се задлъжнялост на дружеството.

Сега, с промените, едната сметка ще бъде за данъци и осигуровки за главниците, а другата – за лихвите. Поредността на погасяване на задълженията в принудителното събиране – главница, лихви и разноски, ще бъде същата и за доброволното изпълнение. Това обясни Людмила Петкова, заместник-министър на финансите, отговарящ за приходната част на бюджета.

Ето как тя обясни промяната: Ако лице има две задължения за данъци и осигуровки в размер на 500 единици и лихва още 50 единици, когато плати 500 единици, покрива двете главници, лихвата спира да тече и не се създава ново задължение. Ако има три главници и три лихви, първо се погасяват главниците, а после лихвите. Ако към 15-о число фирмата погаси задължението си и остане лихва от 50 единици, и на 20-о число и на 30-о да плати лихвата, тя пак е 50 единици.

В момента, ако лице има общо задължение от 550 единици, плащайки 50, се покрива първата главница, лихвата, част от втората и тези 50 също стават главница, която генерира нови лихви.

В работната група представителите на работодателите настояваха единната сметка, един път разцепена на главница и лихви, да се разцепи още веднъж – на данъци и осигуровки. От Министерството на финансите обаче категорично отказаха с мотива, че ще се обезсмисли съдържанието на единното платежно.

С промените се предоставя и възможност в производствата по принудително изпълнение по ДОПК за даване на разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения. Един вид данъчните ще позволяват определени суми на фирмите да се отблокират, за да могат да се платят неотложни задължения с идеята да не допринасят за фалита им.

В заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С измененията е предложено механизмът за обратно начисляване на ДДС да се прилага и за зърнени и технически култури (под такъв режим от 2007 г. е търговията със скрап), които са най-често използвани в сложни схеми за измами с ДДС.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст