ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК отмени избора на консултант на Северната скоростна тангента

Migration Image

Комисията за защита на конкуренцията отмени избора на председателя на Управителния съвет на Агенция bdquo;Пътна инфраструктураrdquo; за консултант за строителството на Северната скоростна тангента.

Проучването установи, че двама от предложените експерти от класирания на първо място участник в конкурса Обединение bdquo;СЖС Технос-СЖС Българияrdquo; не са представили валидни доказателства за минимален професионален стаж и образование съобразно изискванията на възложителя. Комисията за провеждане на процедурата е следвало да изиска допълнително съответните документи, доказващи специфичния опит на експертите.

Като второ нарушение на процедурата КЗК счита факта, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да изиска от класирания на второ място участник Обединение bdquo;Инфрам Северна тангента СОПrdquo; да представи за дружество bdquo;Инфрамrdquo; АД ndash; Чехия съответен документ, доказващ правото му да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки като консултант в строителството или строителния надзор. След като не е сторила това, комисията е допуснала съществено нарушение на процедурните правила, което не може да бъде отстранено.

КЗК връща процедурата от етап ново разглеждане на документите в първия плик от офертите на участниците при стриктно спазване на задължителните указания в решението.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст