ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

С 6.7 % по-малко пътници са превозени през второто тримесечие

Migration Image

През второто тримесечие на 2013 г. превозените товари се увеличават с 1.9% в сравнение с предходното тримесечие, докато извършената работа е с 2.1% по-малко. Това сочат данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2013 г. както превозените пътници, така и извършената работа от пътническия сухопътен, воден и градски електротранспорт намаляват съответно с 6.7 и 2.0 на сто.

През второто тримесечие в сравнение със съответния период на 2012 г. при превозените товари от сухопътния и водния транспорт се наблюдава увеличение от 10.1%, докато извършената работа отбелязва спад от 16.3 на сто. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт са с 6.2% по-малко. Същевременно извършената работа, измерена в пътниккилометри, се увеличава с 5.8 на сто.

През второто тримесечие на 2013 г. превозените товари от сухопътния транспорт нарастват с 3 241.3 хил. т, или с 12.3% спрямо съответното тримесечие на 2012 година. Увеличение се наблюдава както при международните, така и при вътрешните превози – съответно с 11.2 и 12.8 на сто.

Извършената работа отбелязва спад с 0.8% спрямо второто тримесечие на 2012 г. и достига 7 216.5 млн. ткм. Регистрираното намаление е резултат главно от по-малкото средно превозно разстояние при международните превози, извършени от автомобилния транспорт. По предварителни данни на НСИ превозените пътници през периода април – юни 2013 г. със сухопътен транспорт са с 5.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, което се дължи на намаления брой превозени пътници както от железопътния (с 1.8%), така и от автобусния транспорт (с 5.3%).

Извършената работа, измерена в пътниккилометри, намалява с 0.1% в сравнение с второто тримесечие на 2012 г. и достига 3 089.2 млн. пкм. Ръст от 7.9% се наблюдава при международните превози, докато при вътрешните превози извършената работа е с 1.7% по-малко.

Превозените товари от водния транспорт през второто тримесечие на 2013 г. са с 35.2% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2012 година. При морския транспорт намалението на превозените товари е с 49.9%, а при речния транспорт – с 25.6 на сто.

Спрямо съответното тримесечие на 2012 г. извършената работа, измерена в тонкилометри, също отбелязва спад от 54.7 на сто. Намаление се наблюдава както при морския (с 56.8%), така и при речния транспорт (с 42.4%) и е в резултат не само на по-малкото количество превозени товари, но и на по-късото средно превозно разстояние.

Броят на превозените пътници от водния транспорт през второто тримесечие на 2013 г. намалява спрямо съответния период на предходната година с 11.9%, което се дължи основно на речния транспорт, където намалението е с 12.3 на сто.

Извършената работа също отбелязва спад с 26.4% в сравнение с второто тримесечие на 2012 г. и е в резултат на по-малкото средно превозно разстояние и по-малкия брой превозени пътници.

През второто тримесечие на 2013 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 64 211 хиляди пътници, или с 8.1% по-малко спрямо съответния период на предходната година. Увеличение от 36.2% е регистрирано единствено при превозените пътници от метрополитена.

Същевременно извършената работа отбелязва ръст от 63.6% спрямо второто тримесечие на 2012 г., като достига 521.0 млн. пътниккилометра. Увеличението е резултат от по-голямото средно превозно разстояние (с 9 км), на което са били превозени пътниците от метрополитена.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст