Шев и кройка в строителното ведомство

Десислава Терзиева дръпна стола и на Лазар Лазаров

Без да вдига излишен шум, през последните няколко месеца министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева сериозно прекрои подопечното й ведомство. Сменени са редица началници, много дирекции са с променени имена, а други направо са отпаднали от структурата на строителното министерство.

Странното е, че единствената рокада, на която бе обърнато някакво внимание, бе освобождаването в края на юни на шефа на ключовата дирекция Програмиране на регионалното развитие Деница Николова. Същата дирекция е и управляващ орган на оперативната програма Регионално развитие.

При извършена проверка са констатирани нарушения при провеждането на конкурсната процедура за длъжността Главен директор на Главна дирекция Програмиране на регионалното развитие. Проведеният конкурс е стартирал с предварително подготвени изисквания, отговарящи за класирания на първо място кандидат. Налице са процедурни нарушения при попълването и подписването на документите от конкурсната комисия. Към момента на назначаването си и към днешна дата Деница Николова не отговаря на изискванията за наличие на не по-малко от седем години стаж в сферата на държавната администрация, се казваше в официалното съобщение, изпратено не от строителното ведомство, а от Министерския съвет. В бранша обаче е публична тайна, че Николова е освободена, тъй като бе един от най-доверените хора на Лиляна Павлова. Бившият строителен министър в кабинета на ГЕРБ окачестви уволнението като политическа чистка, а обвиненията – като долнопробни. Според Павлова дори отговарящият за България в Генералната дирекция Регионална и градска политика на Европейската комисия Реналдо Мандметс е коментирал, че Деница Николова е най-добрият ръководител на управляващ орган у нас и е професионалист с доказан опит и стаж. В момента изпълняващ длъжността главен директор е заместникът й до неотдавна – Снежина Петрова, която вече бе шеф на ключовата структура при управлението на министерството от Росен Плевнелиев.

Сериозно е продухана и много важната за имиджа на строителното ведомство дирекция Връзки с обществеността и протокол, която планира, координира и провежда информационната му политика и организира достъпа до информация на граждани и медии. От длъжност са били освободени както ръководителят на дирекцията Вяра Минчева, така и началникът на отдел Анализи, прогнози и връзки с обществеността – Кремена Мизова. Техните позиции все още са вакантни.

Големи въртележки са станали в дирекция Правна. Изпълнявалата длъжността директор по време на управлението на Лиляна Павлова – Веселина Терзийска, е отстъпила мястото си на Албена Михайлова. Михайлова бе начело на тази дирекция, когато Росен Плевнелиев бе министър на регионалното развитие, а впоследствие при Павлова се издигна до главен секретар. След назначаването на Климентина Денева-Върбанова за главен секретар (която заемаше същата позиция в екоминистерството при Нона Караджова) Албена Михайлова е върната на старата си длъжност – шеф на юридическата дирекция, а Терзийска – като началник на отдел Процедури и договори.

Промени има и в отговарящата за морските плажове дирекция – Концесии, която вече се води Публично частно партньорство и концесии. Дали по собствено желание, или под външно давление, ръководилата я до неотдавна Мира Владимирова е освободила мястото и тепърва ще се търси подходящият човек, който да го заеме.

Междувременно вече са закрити дирекциите Технически правила и норми, оглавявана от Виолета Ангелиева, и Благоустройство и проекти, ръководена от Елена Трифонова. Вместо тях в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се е появила нова дирекция – Европейска координация и международно сътрудничество. Тя трябва да подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество, както и при участието му в работата на международни организации, но съдейки по страницата на ведомството в интернет, тя все още е без ръководство. Едва ли има някакво особено значение, но според слуховете новата структура е била създадена по личното настояване на Десислава Терзиева, тъй като самата тя е ръководила дирекция със същото име в несъществуващото вече Министерство на държавната администрация и административната реформа.

С нов началник е и дирекция Финансово-стопански дейности, която вече се казва само Финанси. Там Петя Стефанова е заменена с Красимира Нечева.

Директорът на дирекция Административна (осигуряваща дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на едно гише) Сийя Николаева също е освободила креслото си, на което обаче все още не е седнал никой. Странното е, че в строителното министерство е създадена още една доста сходна дирекция – Човешки ресурси и управление на стопанските дейности, но и тя засега е без директор.

Със сигурност част от разместванията са продиктувани от обособяването на Министерството на инвестиционното проектиране, което пое дейностите по разработването на нормативни актове в тази сфера, хармонизирането им с правото на Европейския съюз, оценяването на съответствието на строителните продукти, държавната жилищна политика, строителния контрол, кадастъра, геодезията и картографията. Но зад други прозира откровен политически или личностен нюанс. И дано това в крайна сметка не се отрази негативно на администрацията, защото зависимостта от политически силните на деня не е най-добрият стимул и гаранция да си вършиш добре работата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст