Мениджърите заработиха заплатите си

Атанас Бобоков е председател на съвета на директорите на “Монбат”.

И трудна, и сладка е мениджърската професия. Отговорността е голяма, но пък и наградата често си заслужава усилията. Ако шефовете вземат добри решения по-често, отколкото лоши, печелят! В това се убедиха директорите на много от българските компании.

Благодарните акционери често са щедри и членовете на съвета на директорите имат големи шансове да извлекат ползи от добрата си работа. Вярно, паричните ресурси тази година са по-ограничени, възнагражденията вече се заработват по-трудно. Но пък акционерите разбират трудностите в икономиката и съобразяват възнаграждението на директорите с това.

Но дори когато се наложи да им посвият заплатите, те в доста случаи са доста по-високи от тези на премиера на България например. (В момента заплатата му е приравнена към тази на председателя на Народното събрание и възлиза на 3403 лева.)

При добри резултати на компанията си мениджърите й могат да получат и бонус, който обикновено се определя като процент върху годишния им доход. За поредна година от тази възможност се възползваха мениджърите на

Монбат

nbsp;

От юни миналата година фирмата се управлява от деветчленен съвет на директорите. Всички те са с мандат от пет години. При избора им акционерите определиха те да получават месечно нетно по 2000 лева. Тази сума беше потвърдена и за тази година.

Компанията е част от икономическа група, в която мажоритарен акционер е Приста Ойл холдинг ЕАД – София. Холдингът пък се свързва с братята Бобокови. Атанас Бобоков е председател на борда, а Пламен Бобоков е член на директорския съвет. Петър Петров е изпълнителен директор на предприятието за производство на акумулатори. Другото познато лице в състава на ръководния орган е Стоян Сталев, който беше директор на Агенцията за чуждестранни инвестиции и посланик в Турция и в Германия.

Добрата и печеливша дейност на мениджърите през изминалата година не остана незабелязана. Нетната печалба на Монбат АД е в размер на 9.051 млн. лв. и е с 45% по-голяма в сравнение 2011-а. По тази причина освен дохода по договорите за управление общото събрание е заделило още 400 хил. лв. от печалбата за миналата година, които деветимата директори ще си разпределят като допълнително възнаграждение.

Към края на миналата година Атанас Бобоков и Александър Чаушев са и акционери в Монбат. Първият притежава 150 хил. акции, а Чаушев – 8630 акции. Това ще им позволи да допълнят дохода си и с пари от дивиденти.

Инженеринговата компания Енемона АД

намали членовете на съвета на директорите си от осем на пет през май тази година. Извънредното общо събрание освободи от борда Цветан Петрушков, Людмил Стоянов, Илиан Марков, Прокопи Прокопиев, Иван Петров и Георги Горанов. На тяхно място бяха избрани Богдан Прокопиев, Емил Манчев и Николай Филчев. Те ще управляват до края на мандата на сегашния борд. Новоизбраните мениджъри ще работят срещу месечно възнаграждение от три минимални работни заплати за страната.

Трудно е да се каже доколко тази промяна е повлияла върху финансовите резултати, но е факт, че в края на юни Енемона АД вече бе заличила загубата, с която завърши месец март от 954 хил. лева. За полугодието дружеството вече отчита печалба от 14 хил. лева. Тя е следствие от нарасналите му приходи – с 59.95% повече от същия период година по-рано.

Общото събрание на

Свилоза АД – Свищов

пък преизбра за нов петгодишен мандат съвета на директорите, който е в състав: Красимир Дачев – председател, КБД С.А. (KBD S.A) и Свилоза 2000 АД – в качеството на изпълнителен член. Акционерите ги освободиха от отговорност и определиха брутно месечно възнаграждение на всички членове на борда, което ще е равно на три средни брутни месечни заплати на персонала на фирмата.

Брутно членовете на съвета на директорите са получили през миналата година възнаграждения в размер на 108 хил. лв., като всички те са били само парични.

Общото събрание не разпредели дивидент на акционерите, а нетната печалба на дружеството през 2012 г. в размер на 936 112 лв. беше внесена във фонд Резервенна дружеството.

Красимир Дачев е мажоритарен акционер в А.Р.У.С. холдинг АД – Свищов, който пък контролира 81% от Свилоза АД. Основният продукт, който прави дъщерното й предприятие Свилоцел, е листова целулоза – суровина за производството на хартия. Над две трети от приходите си компанията получава от експорт на продуктите си. Прогнозата за дейността през тази година е колеблива най-вече заради продължаващата стагнация в преобладаващата част от развитите страни, коментираха представители на компанията. По тази причина се очаква и по-ниска печалба от отчетената за 2012-а, а тя бе 956 хил. лева.

Силистренската фирма

Фазерлес АД

която произвежда дървесновлакнести плочи, работи на печалба от началото на годината, но ситуацията в бранша не е от най-благоприятните. Нетните приходи от продажби през второто тримесечие намаляват със 7.18 процента. При това положение вероятно ще намалеят и заплатите на директорите.

В средата на годината акционерите на компанията определиха текущо месечно възнаграждение на мениджърите за 2013 г. в размер на 150% от средната работна заплата за дружеството за съответния месец. Освен това е гласувано и годишно възнаграждение (тантиеми) от 0.8% от печалбата на фирмата след облагане с данъци. Справката показва, че тези проценти са били същите и миналата година.

Старанието на четиримата директори на Фазерлес е мотивирано и от това, че притежават акции на дружеството. Манол Тодоров, който е изпълнителен директор и председател на борда, е купил 2880 броя, Милко Кесаровски (заместник-председател) държи 2936 дяла, Величка Борисова – 1040, а Марин Пенев е собственик на 576 акции. Спазвайки дългогодишната си традиция, Фазерлес зарадва притежателите на нейни книжа с дивидент и за 2012-а. Сумата е 0.50 лв. за акция, така че мениджърите ще имат възможност да допълнят портфейлите си и с този доход.

За всички е трудно в кризата. Променените условия и разни други пречки спъват успешната управленска дейност. Алтернативата на кое стъпало в кариерното развитие да застане за всеки е въпрос на личен избор. Компаниите обаче все още не са достатъчно уверени в устойчивостта на икономическото възстановяване, което означава, че заплатите няма как да се подобрят чувствително. Поне през тази година…

nbsp;

nbsp;

Бившият приватизационен фонд Фаворит холд АД се управлява от тричленен управителен съвет. Всеки от тях ще получава до края на мандата на надзора месечно възнаграждение в размер на една средна работна заплата за страната за съответния месец. Този от тях, на който ще бъде възложено оперативното управление на дружеството, пък ще получава по две средни работни заплати, докато е член на съвета. В момента компанията се представлява от двама изпълнителни директори – Даниел Ризов, който е и председател на управителния съвет, а Христо Илиев е също директор и заместник-председател. За миналата година те са получили като основно възнаграждение по 22 207 лева. Третият член на мениджмънта – Емил Петков, е получил само 4513 лв. за своята работа.

Определено е всеки член на надзорния съвет месечно да взема за своята работа по две средни работни заплати за страната за съответния месец. Така следва да бъде до края на мандата на надзора. Председател на този орган е СД Титиа-Тодорови Сие с представител Иван Тодоров, Прима капитал ООД – София е заместник-председател, а Еуратек ООД (официалният вносител на Шкода за страната) е третият член. Основното им възнаграждение за 2012 г. е било по 22 207 лева.

Мениджърите на дружеството са умерени оптимисти за бъдещото развитие на холдинга и на дъщерните му фирми. До края на годината политиката им ще е насочена предимно към създаване на условия те да преодолеят кризата, да се оптимизира производството и разходите, както и да се разширят пазарите на продукцията и на услугите на групата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст