Бизнесът иска арбитраж за обществените поръчки

Migration Image

Да се въведе възможността за включване на арбитражна клауза в договорите за възлагане на обществени поръчки при желание от страните, с цел ускоряване на споровете помежду им. Като резултат ще се наблюдава ускоряване на решаване на спорове, облекчен достъп до правосъдие и по-ниски разходи за страните, предлагат от Българската стопанска камара.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 30% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, предложението да се оценява с нула точки по този показател.

Приемането на текста ще създаде по-категорични възможности за предотвратяването на необосновано ниски и дъмпингови цени на стоки и услуги, предмет на обществените поръчки.

Да се предвиди законово задължение на АОП да отговаря и/или да дава методически указания за правилното прилагане на закона в 7-дневен срок на писмените запитвания на възложителите, искат още от БСК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст