ЕК ни разреши интегрирано финансиране на Северозападния регион

Migration Image

bdquo;Има техническо решение, което е съгласувано с Европейската комисия, за интегриран модел на финансиране на Северозападен регионrdquo;. Това съобщи вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова след дискусия за Споразумението за партньорство на Република България с ЕК за новия програмен период 2014 ndash; 2020 година. Публичната дискусия се организира от Икономическия и социален съвет (ИСС).

Златанова подчерта, че като най-беден и най-изостанал в целия ЕС Северозападният регион на България ще може да бъде стимулиран на принципа на задаване на критерии bdquo;проекти с приоритетldquo;, чрез които да се ускори развитието му. Пилотно този териториален подход ще се приложи в област Смолян, която като планински регион се характеризира с високо ниво на безработицата. bdquo;Ако сме успешни, този подход ще може да се приложи и за други планински райони и общиниldquo;, посочи Златанова.

Тя призова да се спре с bdquo;говоренето за намаляване на средствата за образование, а да започне да се говори за това, че България има всички шансове да осигури съществуването на ОП bdquo;Наука и образование за интелигентен растежldquo; през новия програмен период, като така науката и изследванията да имат собственик източник на финансиранеldquo;.

В рамките на дискусията вицепремиерът посочи, че управлението на средствата по европейските фондове ще остане същото, каквото е било в изминалите седем години, което ще позволи прилагането на натрупания административен капацитет и опит. По думите на Златанова с това се цели избягване на рисковете при старта на новия програмен период. Зинаида Златанова изтъкна още, че Споразумението за партньорство, заедно с оперативните програми, трябва да осигури необходимата ефективност на инвестициите във всички единадесет тематични цели за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж.

Вицепремиерът отбеляза, че в последните месеци работата по Споразумението за партньорство е била значително ускорена. Изпълнена е била поставената цел в края на месец август на Европейската комисия да се изпрати за технически консултации пълен и зрял вариант на документа, който да даде добра основа за официалните преговори по Споразумението след приемането на Европейската нормативна рамка и Многогодишната финансова рамка.

Актуализираното Споразумение за партньорство съдържа подобрена връзка между аналитична и стратегическа част на документа и доразработени части, свързани с интервенциите от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Освен това в него е залегнала подобрена стратегическа приоритизация в сектори като транспорт, здравеопазване, образование, води, електронно управление, насърчаване на научно-изследователската и развойна дейност.

В споразумението са основно преработени аналитична част и подобрена приоритизация в стратегическата част на разделите, касаещи околна среда и ресурсна ефективност, транспорт, съдебна система, управление на риска.

bdquo;Работата по Споразумението за партньорство ще продължи успоредно с работата по програмите за периода 2014 ndash; 2020 г. за прецизиране на интервенциите, уточняване на допълняемостта на интервенциите по отделните програми, отразяване на евентуални промени в европейската нормативна рамкаldquo;, каза още вицепремиерът Зинаида Златанова.

В отговор на журналистически въпрос за темповете на усвояване на европейските средства през настоящия период Златанова посочи, че само за последните три месеца сертифицираните разходи по Оперативна програма bdquo;Околна средаldquo; почти са се удвоили. bdquo;Към 31 май т. г. в областта на околната среда от 8% сертифицирани разходи за седем години, в момента има сертифицирани 14%ldquo;, отбеляза вицепремиерът.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст