Приходите от нощувки през юли нарастват с 8.6 на сто

Migration Image

През юли 2013 г. в страната са функционирали 2 739 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 124.0 хил., а на леглата – 278.9 хиляди. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с юли 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.8%, а на леглата в тях – с 2.6 на сто.

Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 5 027.0 хил., или с 3.7% повече, в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките в местата с 1, 2 и 3 звезди, както и в хотелите с 4 и 5 звезди, се увеличават съответно с 3.5 и 4.1 на сто.

През юли 2013 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 51.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 21.8% – на българи. В средства за подслон и места за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.5% от нощувките на български граждани и 35.9% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 49.7 и 12.1 на сто.

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2013 г. се увеличават с 4.0% в сравнение със същия месец на 2012 г. и достигат 955.0 хиляди. От всички пренощували лица 36.0% са българи, като по-голямата част от тях (75.5%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 3.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 610.9

хиляди, като 56.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.8 броя нощувки.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2013 г. е 58.8%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди – 70.6%, следвана от тези с 3 звезди – 62.3%, и с 1 и 2 звезди – 40.7%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.9 процентни пункта, като най-голямо е намалението при средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди – с 1.1 процентни пункта. Приходите от нощувки през юли 2013 г. достигат 208.7 млн. лв., или с 8.6% повече, в сравнение с юли 2012 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 10.1%, така и от чужди граждани – с 8.3 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст