ББР пише нова стратегия

Migration Image

Новият мениджмънт на Българска банка за развитие вече е и юридически факт. В Търговския регистър като главен изпълнителен директор на ББР е вписан Димо Спасов, а като изпълнителен директор Билян Балев. Досегашният изпълнителен директор Асен Ягодин, както в. БАНКЕРЪ вече писа, остава член на управителния съвет на банката. В досието й в Търговския регистър може да се прочете и протоколът от заседанието на УС, на което са избрани новите изпълнителни директори. От него става ясно, че при всички гласувания съотношението на гласовете в тричленния ръководен орган е две към едно, тъй като Асен Ягодин е гласувал против.

През седмицата управителният съвет е приел и редица решения, свързани с искания за кредити и с различни неотложни задачи по дейността на банката. Не е обсъждано разпределение на ресорите между членовете на управителния съвет. Няма промени и в ръководствата на дъщерните дружества на банката – Национален гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция Джобс, които все още се ръководят от Илия Караниколов и Христо Карамфилов – вече освободени от управителния съвет на банката. Но при тях по всяка вероятност мениджърските екипи няма да останат в сегашния си вид.

Междувременно новият изпълнителен директор Билян Балев съобщи в телевизионно интервю, че се готви нова стратегия за дейността на банката. Обмислят се и различни инициативи, насочени към насърчаване на експортното финансиране. По-конкретна информация щяло да има след два месеца, когато стратегията придобие завършен вид. Което също е обяснимо. Някой би се учудил, че медийните участия на новия мениджмънт открива изпълнителният, а не главният изпълнителен директор на банката, който по правило е нейното лице, административният й и бизнес лидер. Но тази странност си има обяснение – Билян Балев има голям опит в медиите и в журналистиката, той преди години бе водещ на телевизионното предаване Плюс – Минус в Българската национална телевизия.

Накратко – в ББР всичко върви в рамките на очакваното. Затова вестник БАНКЕРЪ като медия, стремяща се да върви в крак с модните в последно време тенденции в журналистиката, попита Министерството на финансите, което е принципал на банката, по чие предложение Билян Балев и Димо Спасов са избрани за членове на управителния съвет и за изпълнителни директори на Българска банка за развитие? Получихме следния любезен отговор на питането си:

Българска банка за развитиеАД следва да отразява държавната стратегия за развитие на определени сектори от икономиката и да подпомага създаването на нови работни места. Направеният анализ показва, че финансовата институция е избягалаот своята функция на банка за развитие и не се различава по нищо от останалите търговски банки. В нормативната уредба са дефинирани специалната роля и функции на ББР в банковия сектор. Фокусът е върху подпомагане и развитие на икономическата политика на правителството чрез редица инструменти и продукти. Целите и дейностите далеч не са само директното кредитиране чрез банки посредници или издаване на гаранции – преки или чрез Националния гаранционен фонд, но и редица други като: привличане на средносрочен и дългосрочен ресурс, разработване на схеми и инструменти за стимулиране на износа и ключовите сектори в икономиката, създаване и управление на Фонд за капиталови инвестиции, консултантска дейност и управление на ресурси, привлечени от ЕС, и други.

Надзорният съвет е преценил внимателно компетентностите на всички членове на УС и техните отговорности в бъдещата структура на банката, което доведе до решение, съгласно което бе предприета промяна в управителния орган. БНБ в лицето на Банков надзор е одобрила предложените кандидатури и са издадени нужните лицензи.

Както се вижда, очакванията към новото ръководство са големи. Сега остава да видим какво конкретно ще се промени в политиката на банката и в нейните услуги.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст