Лекари и адвокати бягат от застраховки

Строителите са длъжни да имат застраховка "Професионална отговорност" заради вероятни щети - материални и нематериални

Към 40 професии в България подлежат на задължителни застраховки Професионална отговорност, които трябва да покрият щетите на пострадали от дейността им. Но, въпреки изискванията на законите, интересът към тази защита е вял. Причината е в безотговорното отношение на цели съсловия към проблема, а то е жизнено най-вече заради липсата на контрол и на санкции. Затова тези застраховки заемат незначителен дял в портфейлите на застрахователните компании, въпреки че са от изключителна важност за защитата на интересите на пациенти и клиенти. Данчо Данчев, председател на Асоциацията на българските застрахователи и изпълнителен директор на ЗАД Виктория, каза за БАНКЕРЪ, че делът на тези полици в пазара на общото застраховане като цяло не надхвърля 1 процент.

Адвокатите най-рядко изпълняват това задължение на професионалистите. Ако все пак отидат при застраховател, полиците, които сключват, са за смешно ниски суми. Премията по тях рядко надхвърля 20-30 лв. за година, обясни изпълнителната директорка на Армеец Цветанка Крумова. Такава премия им покрива около 10 000 лв. щети, което е смешна сума, особено при имуществени дела за милиони. Според Крумова самата адвокатска гилдия би трябвало да се стресне и да направи нещо, а защо не и колективна застраховка. При подобна схема би могло примерно за застрахователна сума от 200 000 лв. премията, която иска застрахователят , да падне до стотина лева.

Подобен колективен подход са избрали част от лекарите. Техните браншови съюзи се договарят за колективни застраховки, които излизат на символична цена. Така лекарите и медицинските сестри се опитват да изпълняват коректно закона и без да харчат много пари. Но шефовете на застрахователни компании се въздържат да посочват цени за лекарски застраховки на едро поради конфиденциалността на договорите и предпазливост към конкуренцията. Важното е, че пациентите им могат да бъдат относително спокойни, в случай че лекуващите ги лекари допуснат грешка. За жалост и голяма част от лекарите не се възползват от браншовите улеснения и си правят оглушки. Промяната в отношението на медицинския персонал към това задължение се наблюдава сравнително отскоро, казват мениджъри на застрахователни компании.

Най-голям е процентът на застрахованите за професионална отговорност нотариуси и частни съдебни изпълнители, поясни пред вестника Данчо Данчев.

Интересна ситуация се е получила със застраховките в туризма, където има видимо развитие през последните години. Проблемът е в това, че туроператорите трябва задължително да имат платена полица, но законът не го изисква за туристическите агенции. А двете групи посредници в туризма са неразривно свързани. Най-често, както показва практиката, гърми агенцията, а тя не плаща за щетите – товари туроператора с последствията.

По отношение на обхвата на професионалната застраховка строителите и органите на строителния надзор са средна хубост, коментират застрахователите. Но и на тях все по-често им се налагало да купуват полици, защото при участие в търгове за обществени поръчки и при кандидатстване за европроекти те са задължителна част от документите. При наследниците на Кольо Фичето масовата застраховка Професионална отговорност за покритие на щети по едно събитие – от 50 до 100 000 лв., струва около 100 лева. Това ни довериха пък брокери от Оdesosсonsult.

Сто процента са застраховани за Професионална отговорност само застрахователните брокери, които въртят над 90% от търговията на пазара. Контролът на Комисията за финансов надзор спрямо тях е свиреп, те не могат да задържат лиценза си, ако в срок до един месец след получаването му не представят такава полица. Тя се подновява всяка година заедно с плащане на таксата за поддържане на лиценза. Брокерите имат огромен лимит на отговорност, достигащ 2 млн. лева. Най-ниската застрахователна премия, която плащат, е около 900 лв. на година, а най-високата – около 2000 лева.

Според Стоян Проданов, изпълнителен директор на Бул инс, при задължителните застраховки, свързани с естеството на някои рискови професии, положението като цяло е доста лошо. Полиците не са скъпи, но не се купуват, казва той. Според него това е така, защото няма никакъв контрол. Практикуването на голяма част от тези професии изисква лиценз, но никой не се е сетил при представянето на документите да включи и задължителната полица Професионална отговорност. Туроператорите не пропускат да я сключат, но всъщност там се касае за финансов риск – риска от фалит на компанията, пояснява той.

nbsp;

nbsp;

nbsp;

Как е при медиците

От 2005 г. Законът за здравето и лечебните заведения в България определя задължително такава застраховка да имат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения. Застраховки трябва да имат както лекарите и сестрите в болниците, така и тези, които работят в поликлиники, в хосписи, в диспансери, в Бърза помощ или в самостоятелни кабинети. На застраховане подлежат и медиците, които работят в тъканните банки или в кръвните центрове. Целта е всички те да бъдат защитени, в случай че допуснат грешка и увредят пациентите си или причинят смъртта им. Ако болните или техните роднини поискат обезщетение, застраховката трябва да покрие поне част от него. Застрахователната сума се определя по нива на отговорност в рамките от 10 000 до 50 000 лева.

Причината за въвеждане на затраховката на професионална отговорност на медицинския персонал е свързана с отговорността, която носят лекарите (вкл. и зъболекарите) за правилното лекуване на своите пациенти. Всеки лекар проявява стремеж за точна диагноза и лекуване, но това невинаги се постига. Не е изключена и възможността да допуснат грешки или небрежност, които да доведат до телесни увреждания или смърт на обслужвания пациент. А всяка грешка по принцип води до предявяване на претенция от пострадалото лице или до евентуално завеждане на съдебен процес. Съдебните дела, свързани с лекарски грешки, са твърде сложни и трудни за доказване, което невинаги води до защита интересите на пациента.

nbsp;

Кои са задължени

Адвокати

Нотариуси

Застрахователни брокери

Дипломирани експерт-счетоводители

Хуманни лекари

Медицински персонал

Стоматолози

Архитекти

Проектанти

Строителни инженери

Консултанти

Упражняващи строителен надзор

Строители

Туроператори и др.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст