Дянкономиката фалира 5000 малки и средни фирми от химическата индустрия

Migration Image

За последните три години са фалирали около 5000 малки и средни предприятия от химическата индустрия, съобщи Йончо Пеловски, заместник- председател на Българската камара на химическата промишленост. Той е сред експертите, които са подготвили анализ на сектора Химическа промишленост – текущи тенденции, проблеми и потребности, представен в Българската стопанска камара.

Делът на фалиралите големи структуроопределящи дружества, които са прекратили дейност през същия период, е 2-3% от общия брой дружества в сектора. Според Йончо Пеловски за следващата година не се очаква подобна тенденция на фалити както при големите дружества, така и при малките и средните предприятия.

Основните причини за фалитите в сектора са високите енергийни разходи, както и свиването на пазарите.

Към момента в сектора са заети около 40 000 души без ангажираните във фармацията. За последните три години над 10% от тях са били съкратени, главно заради въвеждането на нови технологии и свития пазар.

Основните нужди от кадри в сектора са за оператори на машини – специалисти със средно образование и инженер-химици. Чувствителен дефицит от такива кадри се очертава да се почувства след пет-шест години във връзка с пенсионирането на сегашните специалисти.

Очакванията на експертите са за ръст в сектора около 2% за тази година спрямо предходната, а за 2014 г. специалистите се надяват темповете да се запазят.

По данни на Пеловски няма отлив на чуждестранни инвеститори от сектора, но и няма очаквания за навлизане на нови.

Не можем да кажем, че диалогът с ръководството на Министерството на икономиката и енергетиката е много активен, каза в отговор на въпрос Пеловски. Той отбеляза, че по предложение на камарата към министерствата на икономиката и на околната среда са отправени редица предложения. Участваме в консултативните съвети, но засега реални резултати няма, допълни Пеловски.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст