ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съд спря продажбата на паркинга зад болница „Здраве”

Migration Image

Административният съд в Пазарджик отмени решението на Общинския съвет в града за продажбата на паркинга зад болница “Здраве”. Делото е образувано след протест на Окръжната прокуратура в града. В мотивите на съда за отмяна на това решение се посочва, че има висящо дело във ВАС относно промяната на вида на собствеността на паркинга – от публична общинска в частна общинска собственост.

“Това дали този имот е престанал да бъде публична общинска собственост, респективно дали служи за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, предстои да бъде установено по висящия съдебен спор, който спор е образуван преди приемане на оспореното решение. Общинският съвет е следвало да изчака приключването на спора с влязъл в сила съдебен акт и тогава да пристъпи към разпореждане с имота. Вместо това, с приемане на новото решение е допуснато съществено нарушение на закона”, се казва в мотивите на съда за отмяна на решението на Общинския съвет за продажба на паркинга.

Решението на Административен съд – Пазарджик подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховен административен съд.

Послеслов:

– ДКЦ-1 спечели конкурса за продажба на паркинга зад болница “Здраве”, стана ясно след като бяха отворени офертите на участниците в надпреварата за паркинга.

Предложението на хората на Тиков бе 240 000 лева, инвестиции в размер на 100 000 лева по време на първата година и откриването на десет работни места за паркинга, който е голям малко повече от два декара.

Офертата на Юридическа агенция Петков-Костова пък бе за 150 000 лева, 60 000 лева инвестиции през първата година и откриване на 5 работни места.

Скандалното е, че наред с обявяването на официалните резултати се подписва и протокол за продажбата на паркинга.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст