Отвориха оферти за над 700 км. пътища

Migration Image

Ценови оферти за проектиране на над 700 км. пътища отвориха в Агенция "Пътна инфраструктура". С процедурата за възлагане на обществена поръчка Агенцията ще може да кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в програмния период 2014-2020. В нея са обособени общо шест позиции.

Първата включва участък от път I-8 София – Пловдив с обща дължина 129.645 хил. километра. Ремонтирани ще бъдат участъци в областите София, Пазарджик и Пловдив. Одобрени са проекти на пет фирми. Най-ниска е предложената оферта от "Рутекс " ООД 229 хил 257 лв., следвана от Консорциум "Текопи-Алве " с 276 хил. 862 лв. 97 стотинки. Предложенията на останалите три фирми са над 300 хил. лева.

За пътни участъци с обща дължина от 131.694 хил. км. само в област София с проектни предложения се състезават седем фирми. Най-ниска е цената предложена от Обединение "Виа План- Бурда " – 312.622.51 хил. лева. Разликата между това предложение и най-високото за тази позиция е почти двойна. Обединение "Булчех " е направило оферта в размер на 645.211.18 хил. лева.

Отново седем кандидати се съревновават, но този път в третата позиция, обособена от Агенцията. Тя включва пътни участъци в областите Хасково, Стара Загора, Кърджали, Пловдив и Смолян. Общата дължина за позицията е 113.102 хил. километра. "Рутекс " ООД отново дава най-ниската оферта 355.949 хил. лева, следвана от Консорциум "Текопи-Алве " с разлика около 40 хил. лв. повече. Най-скъпо пък е предложението на Обединение "Булчех ", което е почти 578 хил. лева.

Четвъртата обособена позиция пък включва пътни участъци в областите Кюстендил, Перник, София и Монтана . Те са с обща дължина малко над 100 хил. километра. Участие за проектиране тук изявяват шест фирми. Този път с най-евтина оферта излиза "Пътпроект "ЕООД с малко над 331.400 хил. лв., следвана с много малка разлика от Обединение "Виа План – Бурда ". Разликата между тези предложения и най-високото е почти 200 хил. лева. То е направено от "Трафик Холдинг" ЕООД.

Най-много са кандидатите за проектиране на пета позиция. Осемте съперника се борят за проектиране на път с обща дължина дължина 121.709 хил. км., в областите Велико Търново, Сливен, София, Пазарджик. Най-ниският праг на обявените оферти е отново от Обединение "Виа План- Бурда " с малко над 330 хил. лева. Не е изненада, че и тук разликата между първия и последния във възходящ ред на дадените ценови оферти е голяма. "Пътпроект "ЕООД оценяват трудът си на цели 569.516.97 хил. лева.

Последната шеста позиция включва пътни участъци от бластите Силистра, Разград, Добрич, Варна и Габрово. Те са с обща дължина 117.194 хил. км. и са тях се състезават седем участници с ценови оферти. С най-скъпа оферта, от 535.522.93 хил. лв., тук излиза "Пътпроект "ЕООД. Най-ниско пък е предложението на "Трафик Холдинг" ЕООД. То възлиза на 338.406.89 хил. лева.

Средствата за обществената поръчка са осигурени по проекта на Агенцията. Той е свързан с оптимизиране на управлението на програми и проекти, които се финансират с европейски средства по ОП "Регионално развитие 2007-2013".

Мая Иванова

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст