Обявиха търгово предложение за “Агро Финанс”

земеделските земи, "Уинслоу ленд инвест" доразвива стратегията си за уедряване на участието си на пазара на земеделски земи.

Търговото предложение на “Уинслоу ленд инвест” АД за закупуване на акции на “Агро Финанс” АДСИЦ от останалите акционери на дружеството вече е одобрено. Комисията за финансов надзор прие коригираната оферта от мажоритарния собственик, който е свързан със собствениците на “Винпром Пещера” – Антон Щерев и Атанас Петров. Двамата пък през декември официално поискаха да го купят чрез две свои фирми. И така се разкри мистерията кой стои зад втория по големина частен собственик на земеделски земи в страната след “Ромфарм къмпани”.

Цената за изкупуване на книжата на “Агро Финанс” е 2.35 лв. за един брой, а “Уинслоу” има да събира още 5 014 270 обикновени поименни безналични акции с право на глас, които в момента не притежава. Към момента мажоритарният акционер притежава 84.44% от капитала. Срокът, в който може да се приеме офертата, е 45 дни след публикуването й в два централни всекидневника. Мениджърите на “Уинслоу” са готови да извадят 11.7 млн. лв. собствени средства, за да финансират процедурата.

Дружеството овладя “Агро Финанс” в края на октомври миналата година, като изкупи в няколко сделки 76.31% от капитала му при цена от 2.35 лв. за една ценна книга. И веднага се възползва от правото си да отправи търгово предложение към другите акционери на същата цена.

От “Уинслоу” вече обявиха, че не се предвижда преобразуване или прекратяване на дружеството със специална инвестиционна цел, което е логично, като се има предвид припокриването на дейността – вложения в земеделска земя. В срок от една година от приключването на процедурата няма да се променя и размерът на капитала. От документите става ясно още, че “Агро Финанс” ще продължи да окрупнява собствеността си и ще преговаря за повишаване на приходите от рента. Намеренията на “Уинслоу” в тази посока са да поддържа високия процент на отдаваната под аренда и под наем земя, както и добрата събираемост на вземанията по тези договори.

Предвиждат се обаче продажби на ниви в райони, където имотите на фирмата са по-малко, а и липсват и достатъчно желаещи да наемат земята като арендатори. Замени на парцели ще се извършват с цел повишаване на концентрацията на имоти в дадено землище и оптимизиране на разходите по управлението им.

Дългов капитал ще се използва само в случай на необходимост от краткосрочно финансиране при недостатъчна ликвидност, уточняват от “Уинслоу”.

Членовете на съвета на директорите на “Агро Финанс” не притежават акции от дружеството, което управляват.

“Агро Финанс” ще внесе в активите на “Уинслоу” още 140 915 дка земеделска земя, която е изкупена при средна цена (с включените разходи) от 306.72 лв. на декар. Това е един от фондовете, които инвестират в Северозападна България – най-слаборазвития регион у нас. Там са 60 148 дка от закупените от него земи. В Северен Централен район пък са съсредоточени 46 426 декара. Под наем и под аренда за стопанската 2013-2014 г. са отдадени 134 хил. дка, или 99% от притежаваните ниви.

Печалбата на “Агро Финанс” за 2013-а е в размер на 2.855 млн. лева. Тя е на равнищата от миналите години. Към края на декември дружеството показва печалба на акция от 0.09 лв. за един брой. Според данните от борсовата статистика през периода октомври-декември са били изтъргувани 36 944 464 акции на фонда в 124 сделки. Цените са били в рамките между 2.30 и 2.40 лв. и са близо до търговата цена от “Уинслоу”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст