ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Касичка с пари радва екоминистъра

Изграждането на ВиК мрежите в незнайни села и паланки през 2009-а напълни джобовете на определени "бизнесмени". Сега те ще имат възможност отново да изкарат някой лев.

Как да не завиди човек на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова? Докато колегите й се чудят как да попълват зейналите дупки, тя разполага с десетки милиони левове и може необезпокоявано да бърка в “касичката”, наречена Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

На практика назначената от ДПС министърка вече е възродила старите практики от времето на тройната коалиция за “най-правилното” предназначение на въпросните пари. Като председател на управителния съвет на ПУДООС Михайлова е решила да възстанови спряното през 2009-а финансиране на проекти за ВиК мрежи в малки и отдалечени селца. Конкретно става дума за 287 проекта (61 от които със сключени договори) на обща стойност близо 159 млн. лева. Около тях се вдигна сериозна шумотевица след доклад на Сметната палата, който разкри неоправдано завишаване на отпуснатите средства и множество нарушения при провеждането на обществените поръчки. Разбра се също, че някои обекти са получили подкрепа по различни линии – веднъж от ПУДООС и втори път от държавния бюджет или от други източници. Тези разкрития уж бяха дадени на прокуратурата (виж карето), но резултат така и не видяхме. Затова пък вече е решено на община Якимово, област Монтана, да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ от 674 286 лева. Те ще отидат за разплащане на изпълнените от “Енерго ремонт груп” дейности по проекта за водоснабдяването на с. Комощица. Договорът за него е сключен на 26 март 2009-а и е на обща стойност 850 хил. лева. Сега се обяснява, че степента на изграденост на водопреносната мрежа е над 50% и парите се предоставят за довършването й.

Други 474 774 лв. ще бъдат дадени за водоснабдяването на махалите в селата Папрат и Мишевско, община Джебел. Единственото изискване е местните власти да подготвят необходимите документи, с които да се изяснят оставащите строително-монтажни работи, както и да представят становището на обслужващото “ВиК” ЕООД – Кърджали.

Решенията за отпускане на пари продължават с 435 303 лв. за водопровода на с. Септемврийци, община Вълчедръм. Обектът е готов на 75% и с посочените средства ще се изгради напълно мрежата за питейно-битово водоснабдяване, се казва в мотивите. Отделно за водоснабдяването на с. Еленка, община Неделино, са предвидени 343 942 лева. Този обект е завършен на 90% и също попада сред въведените от министър Михайлова нови приоритети на ПУДООС. А следващият стар договор (от декември 2008-а), който ще бъде дофинансиран с 417 447 лв., е за строителството на довеждащ колектор за отпадни води на с. Горна Брезница, община Кресна.

В сравнение с изброените населени места значително повече ще получат Долни чифлик и Горна Оряховица. За уличен водопровод и битова канализация в първия град ще бъдат похарчени 846 515 лева. Мотивът е, че с реализацията на проекта ще бъде осигурено натоварване на капацитета на изградената и действаща пречиствателна станция за отпадни води. По същата причина Горна Оряховица ще вземе 1 114 432 лева.

Естествено, не всички кметове са били зарадвани. Някои искания са сериозно окастрени, а други направо са отхвърлени. Баташкото село Нова махала например ще получи 187 600 лв., вместо 277 896 лв., за изграждане на нова и реконструкция на част от съществуващата водопроводна мрежа. Обяснението е, че в случая цената на линеен метър водопровод възлиза на 469 лв. при средна пазарна строителна стойност на подобен обект не повече от 300 лв. и затова отпуснатата сума е по-малка. Изчислено е, че тя ще бъде достатъчна за реализацията на проекта. А ако не стигне, местната управа сама да си осигури допълнителни средства.

Подобно е положението и при с.Гложене, община Тетевен – за подмяна на водопровод кметството е поискало 347 921 лв., но ще вземе най-много 196 575 лева.

Заявлението на Созопол за 5 537 407 лв. просто е отклонено, като се препоръчва общината да кандидатства пред Държавния фонд “Земеделие” за средства от Програмата за развитие на селските райони през новия програмен период. Посочено е, че обектът “Канализация на с. Равна гора” не попадал сред приоритетите за финансиране от екопредприятието, тъй като засягал населено място с под 2000 жители. Това обаче е, меко казано, странно, тъй като живеещите в няколко от споменатите селища, които ще получат пари, също са под въпросната бройка.

Община Смолян също няма да получи нито лев за изграждане на съоръжения за пречистване на инфилтратните води от депото си за твърди битови отпадъци. Тя е поискала 2 984 411 лв., но е преценено, че сумата е над финансовите възможности на ПУДООС (виж карето).

При всички случаи голямото раздаване тепърва предстои. Не само защото повечето от спрените през 2009-а проекти все още не са актуализирани от местните управи, но и заради наличните над 80 млн. лв. по банковите сметки на Предприятието за управление на дейностите по околната среда. Все пак много от скандалните договори, като тези за водоснабдяването в селата Жинзифово, Старосел, Паничери, са сключени с близки до ДПС фирми и е напълно нормално в държава като нашата сега те да получат парите си.

 

 

Нарушенията

Според част от констатациите в доклада на Сметната палата от началото на 2005-а до 30 септември 2009-а решенията на управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са вземани при липса на каквито и да е вътрешни правила и процедури за организация. Имало е недобри практики при планирането, управлението и контрола на публичните средства, което пък е довело до финансиране на проекти извън ангажиментите на България по договори за присъединяването й към Евросъюза и действащите национални стратегии и програми в областта на опазването на околната среда.

Проверяващите са на мнение, че в резултат на всички нарушения, поетите ангажименти по сключени договори са превишили многократно свободния финансов ресурс на предприятието. Контрактите, за които е нямало осигурени пари, нарастват от 5.29 млн. през 2007-а до 95.95 млн. лв. през 2009 година. Или над 18 пъти.

В доклада на Сметната палата се посочва също така, че през одитирания период ръководството на предприятието е провеждало заседанията си в нарушение на определената в правилника периодичност – най-малко веднъж на три месеца. За пет години са проведени само 13 съвещания. Освен това ръководството е вземало голяма част от решенията си не на редовните срещи, а в т.нар. оперативен порядък – неприсъствено, без да се провеждат заседание, обсъждане и гласуване.

 

Приходите

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е структура към Министерството на околната среда и водите, но със собствен бюджет, който се попълва от различните екотакси – за рециклиране на опаковки, акумулатори и батерии, на отработени масла, електрическо и електронно оборудване и т.н. През миналата година приходите му са били 49 млн. лв., но то е получило и още 20 млн. лв. от държавния бюджет. За 2014-а пък са заложени постъпления от такси в размер на 40 млн. лв., а допълнителното подпомагане ще е двойно по-голямо.

Според правилника за дейността на ПУДООС събраните пари трябва да се харчат единствено за екологични проекти и дейности по опазване и възстановяване на околната среда.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст