ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Изпълнили сме целите си за ВЕИ до 2020-а

Migration Image

През 2012 г. България, Естония и Швеция са изпълнили целите си до 2020 г. за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в общото потребление на енергия, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

През 2012 г. делът на възобновяемите енергийни източници в енергийното потребление в България е достигнал 16,3% при цел от 16% до 2020 г. За Естония и Швеция целта е била съответно 25% и 49%.

Великобритания и Холандия са на опашката в ЕС по развитие на дела на възобновяемите енергийни източници, показват данните на Евростат. През 2012 г. тези две страни, както и Люксембург и Малта са постигнали едва една трета от целите си до 2020 г., така че възобновяемите енергийни източници да съставляват 20% в общото енергийно потребление в ЕС.

Малта е постигнала 1,4% при цел от 10%, Люксембург – 3,1% при цел от 11%. Великобритания и Холандия се задоволяват съответно с дял от 4,2% и 4,5% от общото потребление на енергия спрямо определените цели от 14% и 15%.

Общият дял на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия в 28-те държави членки на ЕС достига 14% през 2012 г. През 2004 г., когато започва воденето на статистиката, съюзът е потребявал само 8,3% енергия, идваща от възобновяеми източници (ветропаркове, слънчеви панели, геотермална енергия, биомаса).

Между 2004 и 2012 г. най-голям растеж е регистриран в Швеция, Дания и Австрия, сочат данните на Евростат. ЕК е убедена, че съюзът ще изпълни общата си цел от 20% до 2020 г. с цел да се бори с глобалното затопляне паралелно с планираното намаляване на вредните парникови газове с 20% и постигането на 20% икономии в потреблението на енергия.

В края на март европейските лидери трябва да поставят нови цели, които ЕС да изпълни до 2030 г. ЕК препоръчва намаляването на парниковите газове с 40% спрямо нивото им от 1990 г., дял от 27% на възобновяемите енергийни източници в общото енергийно потребление на ЕС и 25% икономии на енергия.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст