С грижа за приятелите

Migration Image

По времето на Граматиков стотици хиляди левове са харизани на близки, а и на негови собствени фирми – без конкурси и без обществени поръчки. Наемани са машини и съоръжения от частни фирми, въпреки че дружеството разполага със същата техника. И ремонтите им са правени от наети компании, независимо че общинската фирма притежава сериозна ремонтна база.

Оказва се, че през цялото време, докато е бил шеф на “Чистота-Искър “, Граматиков е притежавал контролния пакет в акционерното дружество МДЗ “Балша” АД. То според информационната система “Дакси” се занимава с добив и преработка на минерални суровини. Според регистрирания списък на акционерите на дружеството при последното проведено общо събрание (на 3 април 2013-а) Граматиков и Емил Спасов, с който е съдружник в “Стоун груп” ООД, притежават 491 533 акции с номинална стойност по един лев от общо регистрирания капитал МДЗ “Балша” АД в размер на 983 065 лева. Останалите акции са собственост на “Холсим България” АД, чийто почти едноличен собственик (с 96.66% от капитала) е немското дружество “Холсим ГМБХ”.

Та именно по сметките на “Балша” АД за предоставени услуги и за доставка на материали в общинското дружество в периода 2007-2012-а са влезли 402 447.58 лева. На всичко отгоре основания за тези плащания няма. С акционерното дружество е сключен един-единствен договор (от 6 март 2007-а) – за транспортиране на бали със софийски битови отпадъци до регионално депо в с. Цалапица, който е за срок от шест месеца и по него са изплатени едва 15 хил. лева.

С други думи, Граматиков не е счел за необходимо да обявява обществени поръчки за тези услуги и на практика е плащал “сам със себе си”.

След проверката, която е направил вътрешният контрол в Столичната община, се е установило, че

предпочитан партньор за шефа на “Чистота Искър”

е едноличната фирма “Виктория транс – 2007”, собственост на Стоян Димитров от софийското село Мрамор. Той е успял да договори и да осигури на дружеството си оборот от близо 9 млн. лв. (8 922 826.15 лв.) в периода 2008-2012 година. С него са сключени девет договора и четиринадесет анекса за различни видове услуги. Като се тръгне от извозване на бали с боклук, мине се през наемане на булдозер и се стигне до доставки на камък, чакъл и пясък. Оказва се, че няма данни как точно е избрана тази фирма, но работата й е била твърде добре заплатена.

Например при наемането на булдозер KOMATSU – 45 t са заплащани по 118.75 лв. (без ДДС) на час за машиносмяна. Според експерти тази цена е почти двойно завишена. Да не говорим за купищата анекси към договорите, чрез които цените за доставка на различни материали са покачвани лавинообразно. Това се е случвало и с цените на транспорта, с който Димитров е “услужвал” на общинската фирма.

Истинска бездънна яма, пълнена с общински средства, се оказват третирането и извозването на битовите отпадъци през тези години. За пет години “Чистота – Искър” е изплатила 23 130 876.36 лв. на фирмите, превозващи балирани битови отпадъци (те са 23 на брой), за 681 704.650 т боклук.

Между тези, които са се добрали до апетитните поръчки

са цитираната вече “Шик кар трейдинг” ООД, която е прибрала за услугите си общо 13 017 315.06 лева. “Виктория транс – 2007” пък се е класирала за поръчка за “едва” 3 385 326.66 лева. Но друго дружество – “Трафик С.Д.” ООД (в което съсобственици с по 50% са Димитров и Даниел Мировойски), е “допълнило” сметката с още 698 134.38 лева. По над милион пък са заработили едноличното дружество с ограничена отговорност “Чочо бум” (1 342 415.42 лв.), собственост на Чавдар Бумбаров, и “Перчемлиев – транспорт и логистика – София” ЕООД (1 169 019.04 лв.), собственост на турския гражданин Кадир Олгай Хелваджъ.

За рекултивация на депо “Суходол” (I и II етап), по договори със Столичната община, са се вредили четири частни дружества. Първото е “Хидрострой – София” ЕООД, управлявано от Борис Станудин, което е еднолична собственост на приватизираното по формулата на работническо-мениджърска приватизация акционерно дружество “Хидрострой 999”. Според протокола от последното общо събрание (регистриран в Търговския регистър на 20 октомври 2012-а) собствеността на компанията е разпределена между четирима акционери, но контролният пакет акции държи Станудин. Другите фирми са “Екострой М и М” ООД (на Веселин Веселинов и Жанета Гугалова), едноличното акционерно дружество “Райкомерс конструкшън” на Иван Моллов и “Диада инженеринг” ООД (на семейство Васил и Лучия Карагьозови).

Последното дружество е изградило метален преместваем навес за сепариране на неопасни отпадъци в кв. Суходол за близо 1.5 млн. лева. Този харч очевидно не е изглеждал прекомерен за това строителство и към основния договор са прикрепени два анекса за допълнителни разходи: първо, за 79 921 лв., без ДДС, и още един – за още 71 633 лв., без ДДС. “Диада инженеринг” е предпочетена и при поръчките за извършване на строително-монтажни работи за т. нар. собствени нужди на предприятието. През 2009-а с дружеството са сключени допълнително два договора за реконструкцията на покрив на административна сграда – ул. “Искърско шосе” №2, на стойност 15 699 лв., без ДДС, и изграждане на метален навес на стойност 110 978 лв., без ДДС.

И тук процедурите по Закона за обществените поръчки са загърбени. Работата е разпределена чрез договаряне. Искани са по три оферти – формула, която се ползва най-често, за да се избере “правилният” изпълнител, въпреки че изплатените средства по тези договори значително надхвърлят прага на този вид договаряне.

Доста любопитна е картината

и при избора на доставчика на дизелово гориво за техниката на общинското дружество. В случая Граматиков е предпочел едноличния търговец “Петър Петров – Цведип”. Той е вършил това в продължение на три години и тези доставки са му гарантирали оборот от по 1.2 млн. лв. годишно. Проверяващите обаче са установили, че на “Цведип” са изплатени суми, многократно по-големи от тези, вписани в договорите. Така например през 2011-а в сметката й са влезли 751 420.73 лв., а в договора прогнозната стойност е 480 хил. лв., през 2012-а сумата вече е 1 246 452.12 лв., въпреки че в договора сумата е определена на 440 хил. лева.

Още по-интересното е, че едноличният собственик оферира цена за дизелово гориво с надценка, докато практиката при провеждане на обществени поръчки за дизелово гориво показва, че обикновено доставчиците дори дават отстъпки от средните борсови цени…?! Бизнесът между Петров и Граматиков не се изчерпва с това. Той се оказва и

основният доставчик на гориво

за МДЗ “Балша”, което на практика е притежание на общинския началник.

Това, разбира се, не са единствените поръчки, които са подписвани ангро. Безспорно общото между тях е, че в повечето случаи проверяващите са открили договори с фирми “изпълнители”, без да са били провеждани процедури по Закона за обществените поръчки или дори по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, а по закон стойностите им изискват това. Нещо повече, открити са дори договори без… записана в тях стойност. Отразени са само единични цени, като количествата на строително-монтажните работи например са се уточнявали… в процеса на строителството. И това, въпреки че са били налице проектите и предварителни количествено-стойностни сметки, което според проверяващите е предпоставка за злоупотреби от страна на фирмата изпълнител, още повече че липсвал действен инвеститорски контрол.

Реално, без да следват задължителните по закон процедури, “Чистота-Искър ” е платила за различни дейности близо 9 млн. лева.

И това ако не са достатъчни основания за наказателно преследване…?!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст