“СиЕсАйЕф” събира акциите на “Деспред”

"Деспред" планира да извършва услуги в основните ни речни и морски пристанища.

Комисията за финансов надзор оцени положително корекцията, която фондът “СиЕсАйЕф” АД, собственост на банкерката Цветелина Бориславова, направи в търговото предложение за покупка на книжата на останалите инвеститори в “Деспред” АД – София. Предложената нова цена вече е 3.75 лв. за акция, или тя нараства с 65 на сто. При това положение на 19 март надзорният орган разреши публикуването на проспекта.

В началото на тази година Комисията за защита на конкуренцията разреши на “СиЕсАйЕф” да купи “Перла Мениджмънт” ЕООД и чрез него придоби непряк контрол върху спедиторската компания “Деспред” АД и “Пампорово” АД. Това означава, че инвестиционният фонд държи общо 90.003% от капитала на една от водещите спедиторски фирми у нас – пряко 44.252% и още 45.751% непряко, чрез “Перла Мениджмънт”.

Фондът е посочил в документите си, представени в КЗК, че в дългосрочната му стратегия е да инвестира в качествени спедиторски и туристически услуги. Конкретната му цел в случая е да направи инвестиции и впоследствие да разшири и разнообрази портфейла от предлагани услуги от двете дъщерни компании.

Изчислението показва, че “СиЕсАйЕф”, в качеството си на търгов предложител, не притежава и иска да събере и останалите 9.997% от акциите с право на глас, които засега са извън неговия контрол. Останалите акционери имат 28 дни за обмисляне и приемане на офертата. Този срок може да бъде удължаван в рамките на максимално допустимия от закона срок от 70 дни. Фондът ще финансира сделките по изкупуване на тези книжа изцяло със заемни средства, става ясно от представените документи. От мениджърите единствено изпълнителният директор Людмил Тасков притежава акции на “Деспред” – 191 броя, но не смята да ги продава.

Търговият предложител не възнамерява да преобразува или да прекратява съществуването на “Деспред” АД и/или на “СиЕсАйЕф”. В срок от една година след приключване на процедурата мажоритарният собственик не планира да извършва промени и в капитала на дружеството, в основната дейност, в състава на съвета на директорите, както и в политиката за плащане на дивиденти – през последните години фирмата не е разпределяла печалбата си, в следващите години също смята да реинвестира текущите и натрупаните печалби и да се развива чрез инвестиции със собствени средства.

Търговият предложител е заявил, че смята да поиска отписване на “Деспред” от регистъра на публичните дружества, който се води от Комисията за финансов надзор. В такъв случай ще се прекрати и търговията с неговите акции на “БФБ-София”. Това обаче едва ли ще предизвика особено вълнение, тъй като тези книжа рядко привличат интереса на борсовите играчи. Показателен е и фактът, че през периода октомври-декември 2013 г. е имало само осем сделки с 459 акции на компанията, а цените им са били между 1.30 и 1.70 лв. за един брой.

Акционерите обаче трябва да са наясно, че ако “Сиесайеф” изкупи поне 95% от книжата с право на глас при това или при следващо търгово предложение, то ще има правото, независимо от и без съгласието на останалите акционери, да изкупи техните акции. В този случай притежателите на книжа на “Деспред” пък имат правото в срок от три месеца да поискат от търговия предложител и той е задължен да изкупи книжата им, независимо от и без съгласието му.

“Сиесайеф” има намерение да запази и в бъдеще постигнатия пазарен дял от фирмата на пазара на спедиторски услуги, както и да поддържа наличния портфейл от услуги. Поради наличието на работещи складови терминали фондът не планира съществени инвестиции в краткосрочен срок. Ниските обеми на товаропотоците доведоха до спад и в цената на спедиторските услуги вследствие на надвишаването на предлагането им в сравнение с търсенето.

“Деспред” АД, което извършва услуги с въздушен, железопътен, автомобилен и морски транспорт, както и митническо агентство бяха на загуба и през четирите тримесечия на миналата година. А в края на декември тя нарасна няколко пъти – до 1.37 млн. лв., най-вече заради обезценка на активи, показва неодитираният счетоводен отчет. Продажбите на фирмата (почти всичките от услуги) нарастват през 2013 г. едва с 13%, докато разходите по дейността са скочили със 102.39% на годишна база. Дружеството отчете и през 2012 г. загуба, но тя беше няколко пъти по-ниска (295 хил. лв.).

 

 

Мажоритарните собственици на други две компании не успяха да покрият изискванията на Комисията за финансов надзор и тя не одобри дори и коригираните им търгови предложения.

Това се случи с другото дъщерно дружество на “Сиесайеф” АД – “Пампорово” АД. Регулаторът окончателно забрани публикуването на офертата на фонда за закупуване на 11.20% от акциите с право на глас на туристическото дружество, макар че в края на февруари търговата цена беше увеличена до 7.58 лв. за акция.

Комисията не разреши и публикуване на предложението на “Велде” ГмбХ, Австрия, за изкупуване на книжата на останалите акционери в дървообработващата фирма “Велде България” АД. В края на миналата година мажоритарният собственик пожела да събере 5.05% от капитала на фирмата в Троян. Предложената търгова цена бе 23.97 лв. на акция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст