ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Правителството ще поведе заседание

Migration Image

Министерският съвет ще проведе заседание днес.

Министърът на икономиката и енергетиката ще внесе за разглеждане доклад относно приемане на отчета към 31 декември 2013 г. за изпълнението на втория план за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания за периода 2012-2014 г.

Кабинетът ще гласува проект на решение за предложение до президента на Република България за назначаване на извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Монако. В рамките на заседанието ще очаква да бъде одобрен проект на решение за одобряване проект на споразумение между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за превенция и борба с престъпността.

Министърът на регионалното развитие ще внесе проект на решение за приемане на стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. Министрите ще гласуват проект на постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

Министърът на земеделието и храните ще внесе проект на решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата на Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2014 г. Кабинетът ще гласува и проект на решение за одобряване проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст