ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Мегакомисия поглъща конкуренцията и потребителите

Депутатът от ДПС Йордан Цонев и председател на бюджетната парламентарна комисия отново влезе в ролята на нормотворец номер едно.

С един куршум – два заека. Точно такъв ефект ще има предложеният от депутата от ДПС Йордан Цонев законопроект за създаването на Комисия за защита на конкуренцията и потребителите. Документът, който вече е внесен в деловодството на Народното събрание, на практика слага кръст на досегашните опити за преструктуриране на двете отделени комисии, като ги обединява в нова мегаструктура. А с това, разбира се, ще бъдат сменени и ръководствата им. Според проекта новият орган ще бъде от най-висок ранг в държавната администрация и ще е първостепенен разпоредеител на бюджетни средства. Той ще следи както конкуренцията и потребителите, така и обществените поръчки и концесиите. Точно поради тази причина председателят й ще има трима заместници, отговарящи за съответните ресори. Новите шефове ще бъдат избрани от Народното събрание до два месеца след приемането на норматива, като изискването е председателят да е юрист с не по-малко от 10 години стаж, а заместниците му – с висше юридическо или икономическо образование и стаж по специалността не по-малък от пет години.

Председателят ще има петгодишен мандат, а по негово предложение, също за пет години, ще се избират членовете на комисията. В преходните и заключителните разпоредби обаче се посочва, че първият състав на новата структура ще има различни мандати. За председателя са отредени 6 години, за заместника му, отговарящ за потребителите – 5 години, за този за конкуренцията – 4 години, а за обществените поръчки – три години. Първите членове също ще имат различни мандати от пет до три години.

Шефът на новата мегакомисия ще получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от заплатата на председателя на Народното събрание, или около 3360 лева. Заместник-председателите ще взимат по 3200 лв., а членовете – по около 3030 лева.

Интересното е, че правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и на Комисията за защита на потребителите ще се прекратят веднага с влизането в сила на въпросния закон, а заварените производства ще се довършват съгласно новите разпоредби.

Заради създаването на Комисия за защита на конкуренцията и потребителите ще се наложи да бъдат променени цели 27 закона.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст