БНБ отчете кризисния юни

Migration Image

За пръв път от много години насам отчетът на БНБ за състоянието на банковата система е концентриран предимно върху поведението й в кризисна ситуация. Затова констатациите в него могат да се нарекат уникални.

БНБ отчита, че през юни банковата система бе подложена на натиск в резултат от активно теглене на привлечени средства от банковата група на Корпоративна търговска банка (КТБ) и “Креди Агрикол България”, както и от третата по големина кредитна институция – Първа инвестиционна банка (ПИБ). Сумарно активите на засегнатите кредитни институции възлизат на 16.72 млрд. лв., формиращи 19.28% от активите на системата.

За периода 13-20 юни 2014-а отливът на привлечени средства от КТБ е в размер на 907.1 млн. лв., представляващи 12.98% от размера на привлечените средства на банката към 13 юни 2014-а. На 27.06.2014 г. при атаката срещу ПИБ са изтеглени 787.72 млн. лева. В следващите дни банката успя да възстанови ликвидната си позиция.

През месеца, включително и в периода 20-30 юни, банковата система (без банковата група КТБ) съхрани и даже допълнително укрепи високата си ликвидност. Ако на 20 юни 2014 г. размерът на ликвидните активи на 27-те банки бе 18 390 874 хил. лв., към 30 юни той достигна 19 852 211 хил. лева.

Изградените в банките и целенасочено изисквани от БНБ ликвидни буфери позволиха съхраняване на стабилността на банковата система. Данните дават основание за заключението, че системата преодоля ликвидния шок, на който бе изложена. В края на юни 2014 г. коефициентът на ликвидните активи е 28.92% за 27-те кредитни институции.

Към 30 юни 2014 г. активите на банковата система (включително и тези на групата на КТБ) са в размер на 87 159 438 хил. лв., а без тези на поставените под специален надзор банки са 79 920 543 хил. лева.

За периода април – юни 2014 г. общият размер на брутните кредити (без тези за кредитни институции) нараства със 781 699 хил. лв. (1.3%) и достига 59 606 986 хил. лева. Почти половината от този растеж е постигнат през последния месец на разглеждания период. При условие, че не се отчита приносът на групата на КТБ, нарастването между април и юни би било наполовина – 377 585 хил. лв. (0.7%). Корпоративните кредити се увеличават с 682 684 хил. лв. (1.8%), като повече от половината от този растеж (385 802 хил. лв.) се дължи на нарастване при КТБ и “Креди Агрикол България”.

Към края на юни привлечените средства в банковата система възлизат на 75 067 223 хил. лв., като повече от половината са депозити от граждани и домакинства (40 555 164 хил. лв., или 54%). Привлеченият ресурс от институции, различни от кредитни (вкл. предприятия), е 24 217 811 хил. лева. Без отчитане на значителното намаление на привлечен ресурс при банките под специален надзор, увеличението би било по-голямо – 899 015 хил. лв. През юни привлечените средства (без тези на двете банки, поставени под специален надзор) нарастват с 944 753 хил. лева. През юни се свиват подчиненият срочен дълг (със 137 263 хил. лв.) и дългово-капиталовите (хибридните) инструменти (с 45 738 хил. лв.).

Капиталовите буфери на банките се запазват. Към 30 юни 2014 г. общата адекватност на капитала е 21.17%, а адекватността на капитала от първи ред – 19.32 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст