И парите в чували не били откраднати

Migration Image

Докладът на квесторите на Корпоративна банка хвърлят допълнителна светлина по случая за “изнесените с чували” около 205.9 млн. в левова равностойност. Този казус стана основна тема в новините, по него бяха образувани наказателни дела срещу няколко изпълнителни директори и служители на банката. Но практиката е показала, че в такива случаи информация трябва да се черпи от извора. В случая – от квесторите. В доклада им пише следното: “При встъпването ни в длъжност на 25.06.2014 г. бяхме уведомени от колегите квестори, назначени на 20.06.2014 г., че на датата на назначаването им, при проверка на перото “други активи” в ежедневната оборотна ведомост на банката, е констатирано наличие на необичайно голям разчет на стойност около 205 милиона в левова равностойност. За същия бяхме предупредени, че задължително се изисква сериозно изследване и анализиране, поради което те са разпоредили спиране на информационната система на банката от 20.06.2014 г. до второ нареждане. Операцията е взета на база протокол-разписка от 19.06.2014 г., според която “Бромак” ЕООД потвърждава получаването и задължението си към КТБ АД на суми в различни валути с обща левова равностойност 205 887 хил. лева. Според същия протокол-разписка дължимите суми следва да бъдат възстановени до 30.06.2014 г. За това ние уведомихме БНБ (писмо с вх. № БНБ-83229/08.07.2014 г.) с подробна докладна записка. Квесторите изпратиха нотариална покана за доброволно изпълнение, а впоследствие са предприети действия пред родово компетентния съд по обезпечаване на вземане на банката в размер на 205 млн. лв. чрез налагане на обезпечителни мерки с оглед бъдещ иск за събиране на вземането.”

След тази констатация ни идва на ум да зададем следния простичък въпрос: Ако мажоритарният акционер на банката “БРОМАК” е решил да открадне тези 205.9 милиона, защо след това ще потвърждава пред банката, че ги е получил и ще ги признава като свое задължение и ще се ангажира с връщането им?! Ами това можеше да го направи някои куха офшорка с непроследим собственик, а не българската фирма “БРОМАК”, за която всеки може да провери в Търговския регистър, че е притежание на Цветан Василев. Не казваме, че вземането на пари назаем по такъв начин не е укоримо . Само че ако има нарушение, то е, че не са спазени регулациите на БНБ, което се отстранява с налагане на административни мерки от страна на банковия надзор, а не с наказателни производства от страна на прокуратурата. За да се пристъпи към такива, трябва да се докаже умисъл за нанасяне на щета върху банката. А такъв умисъл едва ли е налице, след като “БРОМАК” е декларирала, че дължи тези пари на банката. Наказателно производство също може да се води ако банката понесе щета защото длъжникът евентуално не е върнал парите. Само че преди да може да се установи евентуална щета трябва да бъдат проведени всички процедури по доброволно и принудително погасяване на дълга. Защото ако “БРОМАК” възстанови въпросните 205.9 млн. на банката, за какво престъпление въобще може да става дума при този казус?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст