ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Спрете незаконното разпространяване на банкова документация за КТБ

Migration Image

Публикуваме пълния текст на писмото на временно отстранените от длъжност изпълнителни директори на "Корпоративна търговска банка" във връзка с разпространената по-рано днес информация от Протестна мрежа за част от кредитния портфейл на КТБ.
 

Временно отстранените от длъжност изпълнителни директори на "Корпоративна търговска банка" АД изпратиха молба до главния прокурор, до Управителния съвет на БНБ с копие до министрите на правосъдието, на финансите, на вътрешните работи и до квесторите на КТБ АД, в която изразяват огромното си безпокойство за това, което се случва в и около КТБ АД.

Молбата е за съдействие да бъдат прекратени незаконосъобразните действия, засягащи стабилността и сигурността на банката и нейните клиенти. Искането е да се предприемат незабавни действия за опазване на оригиналните документи на КТБ АД в рамките на кредитната институция и за пресичане на незаконосъобразните действия, свързани с разпространяване на информация на КТБ АД, която е  банкова тайна.

Изпълнителните директорите инициират подаването на сигнала и разгласяването на случващото се в КТБ след множество сигнали от служителите на банката, притеснени от подхода към банковата документация, който се прилага от назначените от БНБ квестори

Конкретно от квесторите са дадени:

 – разпореждания за предаване на оригинални документи по множество операции и всички кредитни сделки на КТБ АД във връзка с образувани различни досъдебни производства от Софийска градска прокуратура;

– разпореждания за движение на предаваната документация под формата на открита кореспонденция, въпреки че предоставяните сведения имат характер на банкова тайна.

Изпълнителните директори мотивират молбата си с това, че този подход е недопустим, тъй като "създава условия някои лица да се възползват и да разпространяват информация, която представлява банкова тайна. […] Това е не само нарушение на разпоредбите на ЗКИ, но и проява, която би следвало да бъде разследвана от компетентните органи.

По-скандално в случая е, че "изнасянето на оригиналните документи от банката създава предпоставки за неизпълнение на задълженията на КТБ АД, които тя има както във връзка с опазване на клиентската банкова тайна, така и съгласно Глава Девета от ЗКИ, регламентираща съхранението, предоставянето и оповестяването на информацията".

Посоченият закон изисква банката да създава, поддържа и осъвременява информационна система. Задължителен елемент от тази система е счетоводната документация, отразяваща вида, размера и основанието на сключените сделки и информацията по клиенти с данни за сключените с тях или за тяхна сметка сделки, включително за кредитните и дебитните им салда. Разпоредбите на закона не допускат възможност КТБ АД да бъде освободена от задължението за поддържане и съхранение на документацията, включително при упражняване на ангажимента да предоставя информация по реда на НПК.

"Предаването на оригиналите на огромна част от счетоводните, касови, кредитни и други досиета като обикновена кореспонденция с други институции поставя КТБ АД в положение на нарушител на законови изисквания по опазване на банковата документация и съпътстващата я тайна за клиентските сведения и създава реални рискове за защита на интересите й в случай на възникнали проблеми с клиенти. От друга страна считаме, че КТБ АД не би могла да функционира след отпадане на специалния надзор при липса на оригинални документи по операции и сделки с нейните клиенти. Чия ще бъде отговорността за това?", пишат още изпълнителните директори.

"Твърдо заставаме на позицията, че КТБ трябва да предоставя на следствените органи цялата информация, която е относима към образуваните досъдебни производства, тъй като това е в интерес не само на кредитната институция, на нейните служители и администратори, но и на клиентите, които са й предоставили своето доверие. Това обаче може да стане по начин, който не създава опасност за дискредитиране на КТБ АД или за изчезване или подмяна на оригинални документи", завършват молбата си изпълнителните директори.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст