ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Увеличават се пътуванията в чужбина през юли

Migration Image

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2014 г. са 453.8 хил., или с 1.8% над регистрираните през юли 2013 г., съобщиха от НСИ.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Обединеното кралство – с 67.7%, Германия – с 36.9%, Чешката република – с 16.3%, Австрия – с 15.3%, Руската федерация – с 15.2%, Турция – със 7.1%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Италия – с 24%, Франция – с 24%, Гърция – с 14.9%, Испания – с 10.5%, бившата югославска република Македония – със 7.9%, и други. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 47.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 32.4%, и със служебна цел – 20.3%. В сравнение с юли 2013 г. сe регистрира увеличение при пътуванията със служебна цел – с 24.2%, намаление при тези за почивка и екскурзия – с 6.2%, а пътуванията с други цели се запазват приблизително на същото ниво.

През юли 2014 г. с други цели са били 75.9% от пътуванията към Сърбия, 52.2% – към Гърция, и 50% – към Турция. Пътуванията към Руската федерация със служебна цел са 50.8%, а тези към Португалия и Италия с цел почивка или екскурзия са съответно 54 и 47% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През юли 2014 г. посещенията на чужденци в България са 1 792.5 хил., или с 4.9% над нивото от юли 2013 г. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел – с 54%, и с други цели – с 27.5%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.9%. От общия брой чужденци, посетили България през юли 2014 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 61.6%, като в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 3.6%. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Нидерландия – с 35.8%, Германия – с 25.6%, Испания – с 21.1%, Белгия – с 19.7%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Дания – с 34.7%, Обединеното кралство – с 28.2%, Унгария – с 22.6%, Франция – със 17.2%, и други.

Увеличават се посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" – с 4%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция – със 17.3%. През юли 2014 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 52.2%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) – 37%, и със служебна цел – 10.8%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 90% от всички посещения на граждани от Руската федерация, 81.3% – от бившата югославска република Македония, и 80.2% – от Украйна, а с други цели са 81.7% от посещенията на граждани от Турция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст