ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Чака ли ни грандиозен завой в световните финанси?

Migration Image

Министерството на финансите на САЩ публикува през август 2014 г. редовния си отчет за финансовите потоци между страната и останалия свят, който позволяват да се напипа твърде важна тенденция пред перспективите на държавния дълг на САЩ.

Пазарът за държавни бонове и облигации зад океана е възможно най-обемният пазар за дългове в света и през последните няколко десетилетия фактически бе едно "тихо пристанище" за международните инвестори – централни банки, инвестиционни и пенсионно-осигурителни фондове, големи търговски банки и т.н. Това позволи немалка част от американския държавен дълг, натрупан през последните години, да се използва и за стимулиране на икономиката на САЩ, която си остава на ръба на рецесията след кризата от 2007-2008.

Поради ключовата роля на този пазар, както за страната, така и за света, всички тенденции които възбуждат някакви, макар и малки, съмнения относно неговата стабилност, заслужават най-сериозно внимание.

Ако през 2012 г., светът е финансирал САЩ чрез сделки с ценни книжа с 376 млрд. долара, през 2013 г. се наблюдава вече бягство на пари от страната на почти същата сума – 367 млрд. долара. Тази тендениця продължава и през 2014 г., дори е възможно да се ускори.

Започвайки от края на 90-те години на ХХ век, американският държавен дълг е нараствал много бързо, особено в  периода след кризата 2007-2008 г.г. Сега той се приближи към нивото от 18 трлн. долара (фиг. 1) – число, което вече надхвърля БВП на САЩ(16.6 трлн. долара). Доскоро със същите темпове бяха купувани американски акции и облигации от страна на чуждите инвеститори. Но ако техните вложения се сравнят с обема на чуждестранните активи, придобивани от американски банки и компании по света, скоростта на входящия нетен паричен приток към САЩ постоянно ще намалява, а през последните 2-3 години дори ще бележи рязко забавяне. През отделни месеци на 2014 г. динамиката е дори отрицателна.

Независимо от това, общата натрупана сума на нетното външно финансиране на САЩ остава почти 6 трлн. долара, което създава илюзията, че американският фондов пазар е толкова привлекателен, че останалият свят се стреми единствено да купува американски акции или облигации.

Отговорът е – вече не!

На корпоративна ниво (фиг.2), засега в САЩ се инвестира повече от която и да е друга част от света. Тази информация не включва банковия сектор, а само фирмите, фондациите и частните лица. На ниво банкови системи, щатските трезори и финансови компании последователно привличат повече пари от цял свят през последните 10 години (фиг.3). Но тази експозиция е почти равна на нетните инвестиции на американски компании извън САЩ. Оказва се, че на равнище частен сектор между САЩ и света има приблизителен паритет по отношение движението на капитали. Тогава какво е значението на натрупания нетен приток от 6 трлн. долара?

Ако съчетаем трите графики в едно ще констатираме, че за последните 15-20 години, парите които идват в САЩ от частни инвеститори, публични фондове и централни банки, са били инвестирани основно в държавния дълг на САЩ. Проблемът е, че според последните отчети на американската хазна, този процес или се забавя, или дори спира.

Вече вторият по обем (а вероятно и първи от тази година) купувач на федерални съкровищни облигации и бонове е именно Федералният резерв. И, ако дългът на федералното правителство продължи да се увеличава със същите темпове – а светът спре да го купува, натоварването на американската централна банка непомерно ще се увеличи.

На последните си срещи борда на ФЕД постоянно обсъжда възможността за откриване на процедура по повишаване на основната лихва на фона на съкращаващото се "обратно изкупуване на активи". Това, и не само в краткосрочен план, би означавало само едно – по-високи лихвени проценти. Специално за федералния дълг на САЩ то е свързано и с нарастващите разходи за обслужване на държавните дългове и в крайна сметка – с по-нататъшен растеж на самите задължения, които вече са надхвърлили границата за безопасност от 80% БВП. Което ще породи нарастващо нежелание сред останалия свят да финансира в бъдеще американския бюджет. Налице е ситуация, позната от шахмата и наречена "Zugzwang" – всеки ход на един играч, какъвто й да е той, води само до влошаване на позицията.

В крайна сметка, политиката на "евтини пари", провеждана от Фед, съчетана с бързо нарастване на федералния дълг и изкупуването му в нарастващи мащаби от Централната банка, не насърчава вече притежателите на американските облигации да инвестират отново в тях и е много вероятно в скоро време светът да премести финансовата си столица на по-безопасно място.

Автор: Константин Корищенко, екс-заместник председател на руската Централна банка, завеждащ катедра в РАНХиГС

Цитат по gazeta.ru

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст