ЕЦБ повиши търсенето на ДЦК

Migration Image

Президентът на Европейската централна банка Марио Драги успя да направи финансовите пазари по-привлекателни за инвеститори и дилъри, след като обяви готовност да разшири програмата на институцията по изкупуване на книжа. На практика това означава повече пари. Повечето средства водят до по-голяма покупателна способност за банките, т.е. до увеличаване на свободните парични ресурси, с които ще разполага всеки дилър. От това ще последва по-голямо търсене на атрактивни активи, каквито са държавните ценни книжа.

Ако не друго, Драги успя да повиши търсенето на ДЦК. В резултат на което цената им се качи, а доходността им се понижи (вследствие на обратнопропорционалната им зависимост) както в страните от еврозоната , така и извън нея.

Вълната не подмина и българските книжа. Цената на най-дългосрочната и най-нова еврооблигационна емисия с падеж през септември 2024-а добави 1 евро към стойността си и вече се търгува при 101.45 евро за 100 евро номинал. Доходността й се понижи с 10 базисни точки и в момента е 2.78% на годишна база. Това е най-високата цена, на която се търгува емисията от пускането й в обращение, и съответно най-ниската доходност.

Пазарната оценка на другата ни еврооблигационната емисия с оставащи по-малко от три години до падежа също се повиши, което доведе до понижаване на инвестиционната й възвръщаемост. Доходността й в момента е 1.15% – с 5 базисни точки по-ниска в сравнение с миналата седмица. Всъщност това е най-ниското в историята на търговията й ниво. А дали и то ще се “пробие”, ще разберем през следващите дни.

Доходността на единствената ни деноминирана в щатски долари глобална облигация с падеж след четири месеца също се плъзна надолу – до 0.5% на годишна база. Тази стойност не е достигана през последните четири месеца.

През изминалата седмица поскъпнаха и книжата, търгувани на вътрешния пазар. Емисията ни с падеж след десет години вече стабилно се котира на 107.4 лв. за 100 лв. номинал, което отговаря на годишна доходност от 3.12% – най-ниска за последните четири месеца.

Сравнително по-слаби колебания се наблюдаваха в търговията на излизащите от обращение през януари 2019-а облигации. Цената им и сега е 102.1 лв. за 100 лв. номинал и осигуряват доходност от точно 2% на годишна база.

Възвръщаемостта на краткосрочните ДЦК с падеж в края на ноември също се понижи и достигна 0.5% годишно.

На практика, голямата изненада се оказа търгуваната на вътрешния пазар деноминирана в евро облигационна емисия с падеж през февруари 2021-а. До неотдавна тя се котираше на нива около 2.45% годишна доходност. На 23 септември обаче Българската народна банка проведе редовния си, предвиден в емисионния календар на Министерството на финансите аукцион. На него бяха пуснати за продажба 35 млн. евро, като първичните дилъри се състезаваха с поръчки за общо 94 млн. евро. Това е четвъртият за тази година търг за реализация на книжа от тази емисия и е с най-големия обем на подадените оферти за участие. Достигнатата средна продажна цена бе 104.81 евро за 100 евро номинал, гарантираща възвръщаемост на инвестицията от 2.19% – с 26 базисни точки по-ниска от котировките през миналата седмица.

Следващият аукцион, чрез който Министерството на финансите ще увеличи задълженията си към инвеститорите чрез емитиране на ДЦК, ще се проведе на 6 октомври. Тогава ще се пуснат 55 млн. лв. номинал от емисията с падеж януари 2019-а.


Петър Драмов,

УниКредит Булбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст