Френски инвеститор влиза в “Спиди”

Валери Мектупчиян - мажоритарен собственик и изпълнителен директор на “Спиди”

Куриерската компания “Спиди” АД ще се опита да привлече инвеститори, като им предложи 889 320 нови обикновени акции. Публичното предлагане започна от 23 септември с емисионна стойност 23 лв. за брой. Това дава известен бонус за акционерите, защото една такава акция се търгува на борсата над 25 лева. Увеличението на капитала ще се осъществи само ако бъдат записани минимум 711 456 книжа. Очаква се предлагането да приключи на 30 октомври.

“Спиди” търси 20.5 млн. лв. за изкупуване на конкурентни фирми в съседните ни държави. За целта капиталът й ще бъде увеличен от 4 446 600 на 5 335 920 лв. (или с 20%). В момента основен акционер е “Спиди Груп” АД с дял от 95.001% от книжата с право на глас. В същото време изпълнителният директор на куриерската фирма Валери Мектупчиян има контрол върху мажоритарния собственик, а чрез него косвено и върху “Спиди”. Членът на съвета на директорите Данаил Данаилов държи 0.01%, а останалите 4.989% са собственост на други дребни акционери.

От дружеството вече обявиха, че акумулираният чрез подписката капитал ще се използва за покупката на румънските “Дайнамик Парсъл Дистрибюшън” СА и “Геопост България”. Както БАНКЕРЪ вече писа в своя бр.12, те са дъщерни на френската компания “ГеоПост” СА и турската “Геопост Юртичи Карго Сервизи” АС и работят на румънския и българския пазар на куриерски услуги. С въпросните сделки “Спиди” ще осигури логистични услуги на клиентите си в тези страни.

При записване на всички нови акции фирмата ще набере 20.454 млн. лева. За пълното финансиране на покупката на румънските дружества (до 30 млн. лв.) ще се използва и дългосрочен инвестиционен заем. Същевременно с увеличението на капитала се привлича френският пощенски гигант “ГеоПост” (с основен акционер La Poste) като стратегически инвеститор, който ще вземе първоначално до 25% от капитала на “Спиди”. Заедно с това той получава опция през 2020-а да увеличи дела си до значително мажоритарно участие в дружеството. Съвсем реално е “ГеоПост” да се възползва от него, тъй като куриерските услуги, предлагани от “Спиди”, й осигуряват 24% дял от пазара, а и бизнесът с пренос на пратки е сред най-бързо развиващите се.

Друг подход използва бившият приватизационен фонд Холдинг “Нов век”, в който общо 47.22% от капитала са собственост на пенсионни и договорни фондове на “ЦКБ-Сила”, “Реал Финанс асет мениджмънт” и “ЦКБ асет мениджмънт” – всичките свързани с “Химимпорт”. Акционерите му взеха решение за преобразуване чрез вливане на четири фирми: “Хиберния Витела” ЕАД, “Ловико Истейтс” ЕООД, “Инваис” ЕООД и “Винпром-Шато Аида” АД.

След операцията капиталът на компанията майка ще се увеличи от 1 557 209 на 4 110 550 лева. Това ще стане чрез издаването на до 2 553 341 поименни, непривилегировани акции с номинална стойност 1 лв. и справедлива стойност 8.69 лв. след замяната на книжата от преобразуващите се дружества срещу акции от капитала на приемащия Холдинг “Нов век”. Новите акции се придобиват само от акционерите, съдружниците или едноличните собственици на споменатите фирми.

Холдингът допълни предмета си на дейност с този, който са извършвали вливащите се дружества. Заедно с това управителният му съвет е упълномощен да взема решения за увеличаване капитала до достигане на общ номинален размер от 20 млн. лв. чрез издаване на нови акции в следващите пет години. Общото събрание пък ще може да вдига капитала, като използва за тази цел част от печалбата. Съответно холдингът ще може да намалява капитала си чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под номинала от 1 лв.) или чрез обезсилване на акции (само при изкупуване на собствени акции).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст