Търг за 2.13 млрд. лв. на пазара на труда

Migration Image

Над 2.13 млрд. лв. са заложените средства във финалния проект на оперативната програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, който бе одобрен от Министерския съвет. Предстоят официалните преговори с Европейската комисия, която трябва да даде положителна оценка най-късно до края на ноември. По думите на служебния социален министър Йордан Христосков от всички оперативни програми “Развитие на човешките ресурси” е с най-висока степен на готовност да започне още в началото на новия програмен период, тъй като в документа са отчетени формалните забележки, направени ни от евроекспертите.

През следващите шест години ресурсната програма е фокусирана върху борбата срещу безработицата сред най-уязвимите групи на трудовия пазар. Това са младежите до 21 години, необразованите и слабоквалифицираните, както и работещите в предпенсионна възраст. Планирани са приоритетно мерки за повишаване на квалификацията на заетите съобразно изискванията на бизнеса. Ще се инвестира и в осъвременяване на публичните политики в сферите на пазара на труда, социалното подпомагане и здравеопазването. Според Христосков най-важната задача е да се подобрят нивата на заетост и качеството на работните места. Паралелно с това ще се гони намаляване на безработицата и на дискриминацията в условията за труд, за което са заделени около 60% от бюджета. Друг основен акцент е социалното включване на най-уязвимите групи от обществото. Целевите средства за подкрепа на младите хора са 258 млн. лв., като 108 млн. лв. идват от Европейския съюз по Инициативата за младежка заетост, а останалите 150 млн. лв. са от Европейския социален фонд.

“Цялото население на България ще се възползва от предимствата на програмата и това ще ни помогне да увеличим заетостта. Искаме да намалим броя на хората, които живеят в риск от бедност, с около 240 хиляди души”, обобщи Христосков.

Служебният кабинет е готов със серия от мерки, след като договорите на 17 хил. сезонни работници изтекоха. Правителството отпуска 5 млн. лв. по програма “Сигурност”. Заетите по нея ще работят до края на февруари 2015-а, това са 5 хил. души, които подпомагат полицията в отдалечени населени места. С други 30 млн. лв. ще се финансират работни позиции за младежи, дългосрочно безработни и хора с увреждания, основно в малки частни предприятия. Около 7.5 млн. лв. са предназначени за 11 хил. асистенти на хора с увреждания и възрастни. По програмата “Старт на кариерата” 1500 младежи ще преминат стажове в министерства и учреждения. Пет милиона лева от държавния бюджет са предвидени за чиракуването на 8000 души.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст