ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЕК определи вноските на банките във фондовете за преструктуриране

Мишел Барние

Европейската комисия прие днес делегиран акт и проект на предложение за акт за изпълнение на Съвета за изчисляване на вноските на банките съответно в националните фондове за преструктуриране и в Единния фонд за преструктуриране (IP/13/674).

Създаването на фондовете има за цел да гарантира наличието на средносрочна финансова подкрепа, така че дадена банка да може да продължи да работи през периода на преструктуриране, органите по преструктуриране ще се нуждаят от ликвидност.

За целта Директивата за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници предвижда създаването на национални фондове за преструктуриране, в които всички банки трябва да правят вноски. Целевото равнище на тези средства е минимум 1 % от сумата на гарантираните депозити на всички институции, лицензирани на съответната територия към 31.12.2024 г. В банковия съюз Единният фонд за преструктуриране ще има и целево равнище от поне 1 % от сумата на гарантираните депозити на всички институции, лицензирани в еврозоната.

"В отговор на финансовата криза работихме усилено за подобряване на банковата система, така че в случай на проблеми банките сами да плащат за спасяването си, а не данъкоплатците. Приетите днес подробни правила за фондовете за преструктуриране, финансирани от банковия сектор, са важна стъпка към превръщането на тази идея в реалност", заяви комисар Мишел Барние, който отговаря за вътрешния пазар и услугите.

Той допълни още, че избраният подход е справедлив, тъй като вноската на всяка банка ще зависи от нейния размер и рисков профил. Също така той е пропорционален, тъй като най-малките банки имат свой собствен адаптиран режим на плащане. "Тези нови правила откриват и пътя към работещ Единен фонд за преструктуриране – ключов елемент на банковия съюз", допълни Барние.

С приетите днес текстове Комисията изпълнява мандата, получен от Европейския парламент и страните членки, да определи методологията за изчисляване на вноските на банките, за да се постигнат целевите равнища за фондовете за преструктуриране, определени от Директивата за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и от Регламента за Единен механизъм за преструктуриране.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст