ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бизнес климатът продължава да се влошава

бизнес климат

През октомври 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно, съобщиха от НСИ.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 1.1 пункта спрямо септември, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче оценките им за притока на поръчки през последните три месеца са по-благоприятни, което е съпроводено и с подобрени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността достига 73.4%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци предприятията съобщават за излишък от мощности.
Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 59.2 и 29.2% от предприемачите. По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През октомври съставният показател "бизнес климат в строителството" се покачва с 2.1 пункта поради по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Относно настоящата строителна активност обаче анкетата отчита намаление в сравнение с предходния месец, като и прогнозите за следващите три месеца са по-резервирани.
Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша и финансовите проблеми, като през последния месец се регистрира засилване на отрицателното им влияние. Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 2.9 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.
Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, макар през последния месец да се наблюдава намаление на негативното им въздействие. По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През октомври съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" остава приблизително на равнището си от септември. Прогнозите на мениджърите по отношение на развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са по-оптимистични, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст