ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Вече ще регистрират по Закона за МВР Цветан Цветанов като криминално проявен

ВАС

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави в сила решението на Административен съд София-град по делото за криминалната регистрация на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Мотивът – Цветанов няма правен интерес да обжалва решението на АССГ. Което означава, че той вече трябва да получи полицейска регистрация по силата на Закона за МВР, съобщава "Правен свят".

На 12 юни м.г. прокуратурата повдигна първото обвинение на Цветанов – за допустителство по служба (чл. 285 от НК). Наблюдаващият прокурор изпрати постановлението за привличането на бившия вътрешен министър като обвиняем на СДВР за изпълнение на Закона за МВР и Наредба Iз-701 за полицейска регистрация, която между другото, е издадена от самия Цветанов като вътрешен министър.

На 8 юли 2013 г. Цветанов отказал да бъде регистриран с мотив, че Наредбата, подписана от него през 2011 г., противоречи на Конституцията, Конвенцията за защита правата на човека и на Наказателно-процесуалния кодекс.

Същият ден полицейският инспектор Николай Кръчмаров издава разпореждане, с което указва на бившия вътрешен министър Цветанов да не препятства работата на полицай Николай Станчев при осъществяването на дейността по регистрацията на Цветанов. Според юристи това разпореждане е било излишно, защото Цветанов подлежи на полицейска регистрация по силата на чл. 59 от ЗМВР, според който "полицейските органи регистрират лицата, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер. Държавните органи, осъществяващи наказателното производство, са длъжни да предприемат необходимите мерки за извършване на регистрацията от полицейските органи."

Адвокатът на Цветанов се възползва от престараването на полицейския инспектор и обжалва разпореждането пред Административен съд София-град. На 15 ноември 2013 г. АССГ отмени разпореждането на Кръчмаров и постанови, че Цветанов подлежи на полицейска регистрация по силата на закона.

Бившият вътрешен министър обаче подаде жалба до Върховния административен съд, с която иска отмяна на разпореждането на полицейския инспектор.

Пред ВАС Цветан Цветанов твърди, че юридически и житейски неоправдано било да бъде подлаган на "репресивни властнически мерки" като задължителната полицейска регистрация след привличането му в качеството му на обвиняем. Според Цветанов чистото му съдебно минало и безупречното му процесуално поведение не обосновавали прилагането на мерките по Закона за МВР спрямо него.

Тричленният състав на ВАС – Андрей Икономов (председател и докладчик), Донка Чакърова и Илиана Славовска, обаче потвърдиха решението на АССГ.

Според тях Цветанов няма правен интерес да обжалва решението на първата инстанция.

"Видно от съдържанието на жалбата, подадена от касатора, същата е насочена единствено против Разпореждане рег. № Я 36903/08.07.2013 г. (л. 4), отменено с обжалваното съдебно решение. Искането на Цветанов към съда, видно от стр. 6, абз. 2 от жалбата му (л. 12) е да бъде "…отменено изцяло, като незаконосъобразно, обжалваното разпореждане, издадено на 08.07.2013 г. от …". Така формулираното искане до съда е удовлетворено изцяло с диспозитива на решението на АССГ. Т.е. за обжалването на последното, за Цветанов липсва правен интерес – задължителна процесуална предпоставка съгласно нормата на чл. 228 във вр. с чл. 159, т. 4 от АПК. При липса на такъв, съгласно посоченото в чл. 159, т. 4 АПК, жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство – да се прекрати", изтъкват тримата върховни съдии.

Добавят, че с диспозитива на акта на АССГ обжалваният административен акт е отменен, поради което интересите на касатора са изцяло защитени. Изводите, довели съда до постановяването на този съдебен акт, не подлежат на инстанционен контрол, поради липса на посочения пряк и непосредствен правен интерес за касатора от отмяната на решението, допълва ВАС.

И още: "Обстоятелството, че в жалбата на Цветанов и пледоарията на процесуалния представител на същия в хода по съществото на спора се изтъкват доводи за незаконосъобразност на самата Наредба № Із-701/2011 г. е процесуално право на жалбоподателя да защитава интересите си по начин, какъвто намери за необходимо."

Решението на ВАС е окончателно в частта си, с която обжалваното решение на Административен съд София-град е оставено в сила. А а в частта му с характер на определение, то може да се обжалва с частна жалба пред 5-членен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст