Щавят държавата с 3 млн. евро

Кремиковци

Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов беше привикан да дава обяснение пред парламента по казуса за плащане на обезщетение по нереализирания проект на германската частна компания "Кльостерс" ("Кльостерс Бетайлигунгсгезелшафт МБХ"), представлявана у нас чрез дружеството с ограничена отговорност "Цемеко". Вестник "БАНКЕРЪ" пръв повдигна въпроса в материала си "Щонов дава бонус на германска фирма" още преди три седмици (бр.43 от 24 октомври). Тогава ясно и категорично заявихме, че решението на Министерския съвет да изплати близо 3 млн. евро на германската държава, което бе гласувано в "скрита" точка от дневния ред, е, меко казано, странно. Още тогава посочихме, че българската държава не дължи никакви пари за нереализирания проект на германската частна компания. И това е станало безпощадно ясно още с решението на Висшия административен съд, чрез което претенциите на дружеството са обявени за несъстоятелни.

Изслушването на министър Щонов се превърна в

остра дискусия

която на практика потвърди всичко, което в. "БАНКЕРЪ" вече беше разказал. Проф. Станислав Станилов от парламентарната група на "Атака" мотивира въпроса си в пленарната зала, като заяви, че вече има и одобрен проект за споразумение, по който България трябва да плати 50% от  сумата 4 186 704 евро. Германската страна предявява претенция изплащането да стане до 22 октомври 2014-а, тъй като германското правителство вече било компенсирало частното дружество заради нереализирания му у нас проект. Професорът атакува основния аргумент за това решение – "замразяването на издаване на инвестиционни гаранции от страна на германското правителство за проекти в България, което се отразява неблагоприятно от привличането на чуждестранни инвеститори" и го определи не само като "несериозно", но и като представляваща "явно унижение пред германската страна".

Станилов подчерта, че с това си решение Министерският съвет неглижира решенията на две висши български инстанции – Върховния административен съд и Комисията за защита на конкуренцията, за което няма никакво конституционно основание. Освен това  той каза: "Изваждането на въпросното споразумение от изискването за ратификация показва, че Министерският съвет се опитва да избегне дебата, защото се съмнява в положителното решение на Народното събрание. Само по себе си това действие противоречи на конституционните принципи на парламентарната република, в която законодателната власт стои над изпълнителната".

От думите му стана ясно още, че в текста на проекта е записано: "Двете страни се въздържат от разпространение на съдържанието на споразумението", което недвусмислено показва, че министрите са имали намерение да укрият от обществото това нарушение на българските закони.

Министър Щонов реагира като ужилен

С доста пространно изказване, в което не бяха посочени почти никакви смислени аргументи, той разказа историята такава, каквато и ние огласихме преди три седмици. Той не отрече всички изнесени от нас факти, но след близо петнадесетминутно "изложение" отново стигна до… навеждането.

Цитираме дословно думите на министъра: "Защо е важно този казус да се разреши? Съществуващият проблем на германската компания "Кльостерс" показва изключително негативно влияние върху цялостните българо-германски отношения, включително и върху търговската и икономическата области. Липсата на решения по този казус, който датира от 2005-а, довежда до замразяването на инвестиционни гаранции от страна на германското правителство за проекти в България. Искам да подчертая, че България е единствената страна в Европейския съюз, за която не се издават последните пет години подобни гаранции.

Моето задължение като икономически министър е да насърчавам тези инвестиции, чуждестранните инвестиции в България. Има доста агенции, които се стараят да стимулират и да привличат чуждестранни капитали в България. Подобни казуси пречат, доказано пречат и не помагат тези инвестиции да идват в България, съответно да се повишават брутният вътрешен продукт и стандартът на населението.

Ако този спор бъде разрешен, ще се постигне възстановяване на инвестиционните гаранции за България, които ще засилят инвестиционната активност на немските компании, възстановяване на доверието на бизнес средите в Германия в българските институции и наличието на достатъчно гаранции за благоприятен бизнес климат в страната за немския бизнес".

Щонов

не успя да скрие истината

по основния въпрос, който в. "БАНКЕРЪ" постави в публикацията си  – защо решаваме да плащаме щета, без да са били предявявани искове пред арбитражен съд?! В тази връзка той каза:  "Наше решение, на България, е дали искаме да привличаме чуждестранни инвестиции, или не. Тук не става дума за арбитражен съд. Да, не е заведено дело пред Арбитражния съд. Немската страна има уверение, че този случай ще се реши по взаимно споразумение. Моето предложение, както и на Министерския съвет, е това споразумение да се състои в споделяне на тази сума"…

Бившият министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев директно обвини Щонов в предателство. Той каза: "С Вашите действия, а и след това с решението на Министерския съвет Вие де факто слагате кръст на усилията на няколко преговорни екипа да постигнат изход от казуса, който да не нарушава българския държавен интерес. До момента в мандата на четири правителства, повтарям – в мандата на четири правителства, имаше една постоянна и последователна позиция по този казус.

Уважаеми дами и господа народни представители! Ние де факто нямаме извършена инвестиция на територията на Република България. Не следва отговорността от нереализирането на проекта "Цемеко" ООД, както е за евентуални щети във връзка с поета инвестиционна гаранция от германската държава, да се търси  от българското правителство.

Господин министър, не виждам и не разбирам на какво основание Вие постигате това споразумение, още повече че винаги, а може би пък сега служебното правителство да е намерило единна позиция. Но, доколкото знам, такава позиция няма? Още повече знам, че Министерството на околната среда и водите категорично се е противопоставило именно да се сключи подобно споразумение.

Дружеството "Цемеко" е извършвало действия в нарушение на антимонополното законодателство на страната и не е спазило изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Закона за устройство на територията при процедирането на инвестиционното си намерение. Липсват всякакви правни и фактически основания за признаване, дори и частично, на германската претенция.."

Що се отнася до тайното споразумение, Щонов обясни, че "по желание на немската страна съществува тази клауза за конфиденциалност. Естествено, когато ще се ратифицира споразумението в Народното събрание, тази клауза ще отпадне, но тя е по тяхно желание и затова не беше оповестен този текст. Много често преди да се подпише споразумението, когато се сключват такива споразумения и има договори с фирми – няколко пъти се е появявал този въпрос, знаете, че по желание на една от страните може да съществува такава клауза".

С други думи, ако в. "БАНКЕРЪ" не бе огласил случилото се, тайната щеше да си остане тайна, а "конфиденциално" бюджетът на държавата щеше да олекне с близо 3 млн. евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст