ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Одобриха промените в Закона за устройство на територията

Обединяването на двете министерства – това на инвестиционното проектиране и на регионалното развитие и благоустройството, отвори дупки в купища закони и на практика блокира инвестиционния процес на общинско и на национално ниво. Точно поради тази причина спешно се наложи временната парламентарна Комисия по правни въпроси да постави измененията в Закона за устройство на територията като приоритетна точка и да ги гласува..

Законопроектът бе приет с 13 гласа „за” и четирима „въздържали се”. Той предвижда всички функции на министъра на инвестиционното проектиране да се поемат от министъра на регионалното развитие, който занапред ще осъществява държавната политика по устройство на територията, ще координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация и ще упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията. Лиляна Павлова ще назначава също так Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика и ще следи дейността на Дирекцията за национален строителен контрол и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

С проектозакона се предвижда започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешения за строеж  да се довършват от регионалния министър. Съгласуването и одобряване на инвестиционни проекти за строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 млн. лв., финансирани с публични средства, както и издаването на разрешения за строеж за тях, за които не е започнато производство, ще се извършва от общинските или областните администрации.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст