Правителството одобри оперативна програма “Добро управление”

Министерски съвет Пресконференция за южен поток  Теменужка Петкова - министър на енергетиката Томислав Дончев - вицепремиер Божидар Лукарски - министър на икономиката

Министерският съвет прие проект на оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г. като основа за завършване на официалните преговори с Европейската комисия по програмата.

Бюджетът на програмата за периода на изпълнението й (2014-2023 г.) е 657 001 637 лева, 558 451 392 лв., от които 85% са от Европейския социален фонд.

Проектът на оперативната програма е съобразен с приоритетите на основните стратегически европейски и национални документи в сферата на административна и съдебна реформа, електронното управление и електронното правосъдие.

Основните дейности на Оперативна програма "Добро управление" са концентрирани в следните направления: реализиране на заложените в Стратегията да развитие
на държавната администрация в България (2014-2020 г.) и Стратегията за развитие на електронното управление за същия период мерки, свързани с провеждане на административната реформа и електронното управление; продължаване на реформата в съдебната система и въвеждане на електронно правосъдие; повишаване на професионалната квалификация на служителите в централната, областната и общинска администрация, както и на магистратите и съдебните служители; гарантиране на капацитета истабилността на системата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.

За управляващ орган на програмата е определена администрацията на Министерския съвет. За нейното изпълнение ще отговаря лично вицепремиерът Томислав Дончев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст