София очаква над 16 млн. лв. от приватизация

Общинарите приеха бюджета на София

Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ) очаква 16 326 770 лв. приходи за тази година. Предвидените разходи, обаче също не са за подценяване – те са 14 млн.лева. Това става ясно от доклада на заместник-кмета по финансите на Столичната община Дончо Барбалов, внесен на последното заседание на Столичния общински съвет през седмицата.

Сумата е сбор от нетните приходи от приватизация на общински имоти и приходите от лихви и възстановени заеми, предоставени от СОПФ на Столичната община и на търговски дружества с общинско участие. Във фонда се събират средствата, постъпили от продажба на общинска собственост. Това се прави с цел парите от приватизация в София да се реинвестират в стратегически проекти.

В края на миналата година наличността в извънбюджетната сметка  на фонда е била сведена до нула след влизането в сила на Закона за публичните финанси. От началото на тази година (решение № 725 по протокол 54 от 19 декември 2013-а) фондът е второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Според документа наличността на прехвърлените пари на 1 януари е била с 1 821 899.78 по-малка в сравнение с предишната година. Причината според вносителя на доклада е неблагоприятният инвестиционен климат през 2013 година.

Според одобрената програма за работата на фонда  (решение №65 на Столичния общински съвет от 13 февруари тази година) в началото на годината очакваните приходи от приватизационната дейност са 9.5 млн. лева.

От доклада става ясно, че събирането на приходи от санкции по линия на следприватизационния контрол са изключително тежка задача за администрацията. За тази година те са били 60 хил. лева. Столичната община трябва да върне във фонда 400 хил. лв., отпуснати й като безлихвени заеми, а от бюджета да влязат 4 899 172.11 лева.

Очевидно е, че заемът, даден от фонда на кметството за  системата за автоматизирано таксуване на пътниците още от 2005-а в размер на близо1.5 млн. лв., няма да бъде върнат и през тази година. Точно по тази причина вносителите на доклада Дончо Баралов и шефът на бюджетната комисия Орлин Алексиев предлагат това задължение „да се трансформира като безвъзмездно финансиране“…!

От документа става ясно още, че приватизаторът на „Авторемонт“ ЕООД е бил осъден да заплати 200 хил. лв., но на практика това вземане е невъзможно, тъй като сметките му са изпразнени.

Трябва да припомним, че общинското дружество беше приватизирано през 2003-а от единствения кандидат – „България енергийна корпорация" ООД (БЕК ООД) на първоначална цена от 1 060 000 лв., с обещание да вложи и 170 000 лв. инвестиции. При следприватизационния контрол се доказало, че БЕК ООД не е изплатило заем от около 200 000 лв. на СКГТ „Авторемонт" към общинския приватизационен фонд. Дължал и още няколко хиляди лева по сделката за приватизация на общинската фирма. Вече близо 10 години общината не може да си прибере парите. Според информационната система „Дакси“ през май 2006-а БЕК ООД става 100% собственост на американската „Уилминг инвест" ООД с управител Симеон Боев. Именно дружеството БЕК ООД е собственик на фирма „Сигма рент" ЕАД, която през 2004-а на свой ред регистрира дружество „Сигма ремонт" ЕООД, а през април 2006-а апортира онези 21 дка в парк „Възраждане". За този скандал в. "БАНКЕРЪ" писа още тогава.

Що се отнася до предвидените разходи, от доклада става ясно, че приоритет в работата на фонда остава новото строителство и разширяването на детски градини и ясли, както и изпълнението на стратегии и програми за развитие на столицата, приети от Столичния общински съвет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст