Първият закон за БНБ е от преди 130 години

БНБ - сграда

На днешния ден през 1885 г. е приет Законът за Българската народна банка (БНБ). Тя е една от най-старите централни банки в света, основана на 25 януари 1879 година от Временното руско управление в България. Тя е изцяло държавна собственост и първоначално има за основна цел да кредитира правителството. Първата сграда на БНБ на ул. "Александър I" №12 (днес Дирекция" Външноикономическа политика" на Министерството на икономиката).

През 1880 г. е приет Закон за правото на рязане на монети в Княжеството, с който се създава и българската парична единица – левът, и се утвърждава монополното право на банката в тази област, а през следващата година са отсечени първите български монети от 2, 5 и 10 стотинки.

През 1885 г. е приет първият закон, уреждащ статута на БНБ. Освен обичайните за централните банки дейности – като емитиране на пари и обслужване и кредитиране на правителството, тя има право да извършва депозитни и кредитни сделки с други лица, подобно на търговска банка. По-късно през същата година са пуснати в обращение първите банкноти.

След финансовата криза от 1899-1902 г. банката преминава от златен към сребърен стандарт.

През 1991 г. е приет нов Закон за БНБ, който отново дава относителна автономия на банката. Въпреки това тя е подложена на натиск от правителството да финансира бюджетния дефицит с емитиране на пари и да се намесва на валутния пазар, за да поддържа курса на лева. Това довежда до финансовата криза от 1996-1997 г., след което в страната е въведен режимът на паричен съвет (Валутен борд).

Със закона от 10 юни 1997 г. е въведен фиксиран курс на лева към германската марка чрез ограничаване на паричните емисии до размера на валутния резерв на Емисионното управление на БНБ. Банката няма право да кредитира пряко правителството, а възможностите и? за отпускане на заеми на търговските банки са силно ограничени.

През 1998 г. е открита Печатница на БНБ в София, която да произвежда българските банкноти, както и ценни книжа с относително висока степен на защита. Година по-късно е извършена и деноминация на лева.

Сградата на БНБ в София е проектирана от архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов –  архитектурно бюро "Васильов – Цолов" през 1939 година. Днес тя е една от архитектурните забележителности на столицата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст