ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БФБ си взе депозита с отстъпка

БФБ

"БФБ-София" АД е успяла да спаси част от парите си, които бе депозирала в затворената "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ). Дружеството е уведомено от квесторите, че е осчетоводен договор за прехвърляне на вземане (договор за цесия) от банката на Цветан Василев по договор за едногодишен срочен депозит. Влогът е в размер на 1.752 млн. лв., а уговореният дисконт е 25 процента. Това означава, че отстъпката при цедирането е в размер на 438 хил. лева. Много интересно коя институция или дружество е рискувала да извърши подобно благодеяние, след като депутатите приеха промени в законите, които блокират бъдещите прихващания.

Плащането по договора за цесия към борсовия оператор е разсрочено на равни вноски за четири години. А върху остатъчната стойност от главницата след изплащането на всяка вноска е договорена лихва в размер на 3% на годишна база.

За непрехвърлената част от вземането по депозита (чийто размер не е обявен) "БФБ-София" АД е направила възражение и е поискала да бъде включена в списъка на лицата с гарантиран размер по влоговете и съответно да бъде изплатена от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Искането обаче не е уважено от квесторите на банката. Предстои дружеството да си потърси правата по съдебен ред съгласно действащото законодателство, уточняват от борсата. Като дружество с над 50% държавно участие "БФБ-София" АД трябва да спазва разпоредбите на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги (приложение № 3 към чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала).

Според публичните отчети 25% от парите на фондовото дружество са в Корпоративна търговска банка, а 13% – в дъщерната й ТБ "Виктория" (бившата "Креди Агрикол България"). Борсовият оператор не оповести точната сума на тези депозити. "Креди агрикол" беше отворена през декември миналата година, а средствата за изплащане на влоговете, които пазеше тя, бяха осигурени от продажбата на кредитния й портфейл.

В края на септември миналата година "БФБ-София" АД е обявила 3.032 млн. лв. срочни депозити в банки (към юни сумата бе 5.937 млн. лв.) и парични средства 1.857 млн. лв. (при 1.68 млн. лв. към 30 юни).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст