ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВСС избра новия председател на ВКС – съдия Лозан Панов

ВСС  избира председател на ВКС  Павлина Панова и Лозан Панов.

След продължително публично заседание, Висшият съдебен съвет избра съдия Лозан Панов за председател на Върховния касационен съд. Той събра 17 гласа „за”, 6 „против” и 0 „въздържал се”. Другият кандидат в конкурсната процедура съдия Павлина Панова, заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия получи 6 гласа „за”, 11 „против” и 6 „въздържал се”.

Кандидатурата на съдия Панов бе подкрепена от членовете на ВСС Милка Итова, Георги Колев, Светла Петкова и Незабравка Стоева, които в мотивите си се позоваха на последователния му кариерен път, практиката му в различни инстанции на австрийската правосъдна система, опита му, в областта на административното, наказателното и гражданското право, което гарантира цялостен поглед върху функционирането на съдебната система и обяснява ясната му визия за подхода и ценностния модел, който тя следва да отразява.

Съдия Панов бе определен като компетентен професионалист, с отлична квалификация в областта на правото на Европейския съюз и на правото за защита правата на човека, със задълбочени теоретични и практични познания, както за европейските стандарти за независимост и качество на правораздаването, така и за спецификите в състоянието на съдебната система в България.

Посочена бе активната му гражданска и професионална позиция по въпроси свързани с развитието на правото и утвърждаване върховенството на закона и независимостта на съдебната власт.

Сред изложените мотиви в подкрепа на Лозан Панов бяха доказаната му управленска компетентност и лидерски умения, наложения дипломатичен тон в отношенията му с магистрати и съдебни служители, умението му за работа в екип, отличаващата го обективност, безпристрастност и високо развито чувство за справедливост, базирано на закона, които притежава кандидата.

Членовете на ВСС подкрепили кандидатурата на съдия Панов се обединиха около становището, че той е консенсусна личност, която умее да обединява и да работи в екип В представената от него Концепция са изложени нови идеи и виждания за повишаване доверието в съдебната система, категоричност за отстояване независимостта на съдията, както и новаторският подход и визията му за човечност в съдебната система.

Изборът започна със скандал, след като повечето членове на съвета отхвърлиха предложението да бъде изпълнена препоръката на ЕК да се гласува не електронно, а с бюлетини, за да няма съмнения в обективността на избора. Един от кандидатите – Лозан Панов, настоя ВСС да промени решението си, дори призова, ако това не стане, да бъде гласувано за опонентката му.

След цял ден изслушване на кандидатите такова предложение бе направено за втори път от още един член на ВСС, с мотива, че при електронното гласуване може да се получи дублиране на гласове, дори неволно. Кадровиците обаче отново не се съгласиха.

За да бъде избран един от кандидатите, трябваше да събере подкрепата на 2/3 от членовете на съвета или поне 17 гласа. Именно това условие провали първата процедура за избор на наследник на Лазар Груев, чийто мандат изтече. Тогава бяха номинирани двете му заместнички – Павлина Панова и Таня Райковска, временно изпълняваща функциите на председател.

"Оценявам високата отговорност, която този пост изисква към мен. Реформите, които трябва да се състоят в съдебната система, са тежки и те трябва да се осъществят", заяви пред БНТ минути след като бе избран за председател на ВКС Лозан Панов. Той благодари на членовете на ВСС за честта, която са му оказали.  "Дългът и отговорността не ми позволяват да се радвам, защото предстои много работа, която трябва да се свърши".  На въпрос дали ще работи с конкурентката си за поста председател – съдия Павлина Панова, Панов заяви, че първо трябва да се запознае със състоянието на ВКС.

Съдия Панова е един блестящ юрист, човек с голям потенциал. В концепцията си има много рационални идеи. Всички добри идеи са добре дошли и трябва да бъдат споделени, за да има добро управление на касационната инстанция, каза още Лозан Панов и изрази надежда да обедини съдиите във ВКС. "Няма проблеми, които да не могат да бъдат решени, когато хората комуникират помежду си", посочи той.

По време на изслушването Лозан Панов се обяви за публичен регистър на съдиите, които си правят отвод по дела. И заяви, че "ако приравним гнилите ябълки към бавнопишещите" той ще взима мерки срещу тях. Панов освен това подчерта, че ще работи за въвеждане на механизъм за оценяване на работата на магистратите и на тежестта на делата.

 "Без електронно правосъдие реформа в съдебната система няма да се осъществи, съдебната система се намира в тежка имиджова криза", каза още Панов и допълни, че съдиите трябва да обясняват мотивите си по нашумели дела. Той се обяви и за това заплатите на магистратите да бъдат обвързани с натовареността.

"Всички работят различно, но реформата в съдебната система не трябва да се възприема като революция, а като еволюция", заяви пък Павлина Панова, цитирана от БТА.Тя не се съгласи с опонента си, че трябва да се прилагат "хирургически мерки" и добави, че няма почва да се говори за "гнили ябълки".

В изказването си Панова засегна и проблема със случайното разпределение на делата в Софийския градски съд.  "Създава се чувство за зависимости и за това как се разпределят дела на конкретни магистрати, дори за изчакване едно дело да се реши "правилно" от конкретен магистрат. Това не е чувство за независимост", подчерта тя.

Тя обясни, че положителното мнение на обществото е много хубаво нещо, но не когато се бърка, или иска да наложи решението на съдия по делото.

Председателят на ВКС има 7-годишен мандат, става член на ВСС по право и става един от "тримата големи" в съдебната власт заедно с главния прокурор и председателя на ВАС.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст