ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВСС ударно мести и повишава магистрати

ВСС

На 16 февруари, 17 февруари и 19 февруари 2015 г. се проведе събеседване с допуснатите кандидати в обявения с решение на ВСС конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на 8 свободни длъжности за „съдия" във Върховен административен съд. От явилите се 33 кандидати се класират 8 съобразно получената обща оценка за притежаваните от тях професионални качества. Резултатите от класирането на кандидатите са публикувани в раздели Конкурси и Решения на постоянните комисии/КПА на интернет страницата на ВСС.

Предстои изготвяне на становища от Комисия професионална етика и превенция на корупцията при ВСС по реда на чл. 192, ал. 4 от Закона за съдебната власт за притежаваните от кандидатите нравствени качества

По отношение на обявения с решение на Висшия съдебен съвет конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на 57 свободни длъжности в окръжните прокуратури и в изпълнение на решението си по протокол № 55/27.11.2014 г. ВСС изпрати по реда на чл. 161 от ЗСВ уведомления за встъпване в длъжност на 53 от класираните кандидати

По отношение на обявения с решение на Висшия съдебен съвет конкурс за първоначално назначаване на 8 длъжности „съдия” в районните съдилища и в изпълнение на решение по протокол № 2/15.01.2015 г. за назначаване на класираните кандидати ВСС изпрати по реда на чл. 161 от Закона за съдебната власт уведомления за встъпването им в длъжност.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст