ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дружества

Димитър Луканов - изп.директор на "Арома" АД

Комисията за финансов надзор охлади амбициите на Димитър Луканов, който е заместник-председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Арома" АД, да я превърне в семейна компания. Регулаторът окончателно му забрани да публикува търгово предложение към останалите акционери на козметичната фирма за закупуване на книжата им. В средата на февруари той им предложи по 0.887 лв. за всяка тяхна акция.

Димитър Луканов притежава пряко и косвено правото на глас върху 7 788 833 книжа, представляващи 50.28% от капитала на "Арома" АД. Бащата на мажоритарния собственик – Лукан Луканов, е председател на борда и акционер с дял от 37.18% от капитала.

……..

Само едно дружество ще бъде предложено за продажба на първия за тази година неприсъствен публичен търг на "БФБ-София". Резултатът от него обаче е предварително ясен. Между 16 и 27 март инвеститорите ще могат да наддават за варненското дружество "Русалка" ЕООД (негов принципал е министърът на труда и социалната политика). Дружеството е извършвало туристическа и ресторантьорска дейност в собствената си почивна база до средата на 2007 година. Приходите през този период са били твърде малки поради ниската категория на хотела и липсата на средства за обновяване на базата. След това недвижимите му имоти са апортирани в ново търговско дружество и "Русалка" вече не извършва никаква дейност, съответно спират и приходите в него.

За приватизация сега се предлагат всичките 8495 дяла, представляващи 100% от капитала му. Номиналната стойност на един дял е 100 лв., а началната цена на пакета е 390 770 лева.

…………

 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол започна да обновява оценките на дружествата от списъка на по-значимите проекти, за чиято продажба ведомството ще работи през 2015 година. За пет от тях вече е открита процедура за ограничен конкурс за възлагане на анализ на правното състояние, на информационен меморандум и приватизационна оценка на държавното участие в капитала им. В тази група са БМТ "Орбита" АД (с 98.63% държавното участие ), "Международен панаир Пловдив" АД – Пловдив (49.63%), "БДЖ – Товарни превози" ЕООД, "Монтажи" ЕАД и "Булгарплодекспорт" ООД (99.09%). С изключение на пловдивското дружество бизнесът на останалите не представлява кой знае какъв интерес. При тях по-скоро ще става дума за покупка на недвижимите им имоти.

Конкурсите са отворени за участие на индивидуални оценители или на фирми, включително техни обединения, уточняват от агенцията. Ведомството разполага с 810 хил. лв. през тази година за осигуряване на дейностите по подготовка на дружествата, включително и консултации и експертни становища от външни фирми, както и за маркетинг във всекидневници и специализирани издания.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст