ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждат електронно наблюдение и за лишени от свобода в затворнически общежития от открит тип и върху условно осъдени на пробация с надзор

гривна за проследяване

Разширяване на обсега на електронния мониторинг върху осъдени лица, предлага Министерството на правосъдието в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 4 декември 2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица.

Проектът, който е публикуван на сайта на Министерството на правосъдието в раздел „Проекти на нормативни актове“, е първа стъпка към готвения пакет от нормативни промени в областта на алтернативните санкции и мерки, електронния мониторинг и мярката за неотклонение „домашен арест“. По него работи група, сформирана със заповед на министъра на правосъдието, в която участват представители на академичната общност, Върховният касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Окръжен съд – Варна, МВР и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Целта на допълненията в наредбата е разширяване на обсега на електронното наблюдение върху условно осъдени лица с пробационни мерки за надзор и лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода  при условията на чл. 59 и чл. 64 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (в затворнически общежития от открит тип).

В момента електронен мониторинг се прилага само върху лица с наложена пробация и условно предсрочно освободени с пробационни мерки за надзор.

Новите текстове осигуряват  условия за внедряването на системата за електронен мониторинг и подобряване на възможностите за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода в съответствие с добрите европейски практики.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст