“Аладин фуудс” посочи 6 лъжи в изявленията на шефа на БАХБ

БАБХ

Продължава скандала между "Аладин фуудс" и Българската агенция по безопасност на храните. Отворено писмо от фирмата производител посочва 6 твърдения, изказани от шефа на агенция Пламен Молов, които според "Аладин фуудс" са откровени лъжи, клевети и нападки.

От фирмата заявяват, че ще сезират съответните компетентни органи, в това число и прокуратурата, за нанесените материални и морални щети, както и за уронване престижа на компанията. "Ще използваме всички законови средства, за да защитим доброто си име и ще търси компенсация за претърпените имуществени вреди", се казва в писмото.

Според тях твърденията на Пламен Моллов целят да изместят фокуса от основния въпрос, а именно: корупцията в структурите на БАБХ и нейния първоизточник, в лицето на изпълнителния й директор, и да пренасочат общественото внимание към редовите служители в Агенцията.

В нито един от съставените от БАБХ констативни протоколи във връзка с извършени проверки на обекти на Аладин фуудс ООД не се съдържат твърдения за посочените от г-н Моллов нарушения, уверяват от "Аладин" и посочват, че със снимки, свалени от интернет на месо с червеи, хлебарки, плъхове и прочее инсекти, няма да помогнат на господин Молов, защото това би означавало само и единствено, че оглавяваната от него Агенция не си върши добре работата.

"Разбираме безсилието на г-н Моллов и безуспешните му опити да неутрализира ефекта от публичното обявяване на депозирания от нас сигнал за корупция,… интересите и здравето на хората зависят от добрата работа на БАБХ". Затова е от изключителна важност тази Агенция да се оглавява от истински некорумпиран професионалист!", заявяват от "Аладин".

Ето и шестте неверни твърдения, според фирмата.

1. В протокола за извършена от БАБХ проверка на 20.03.2014 г. липсват констатации за посочените от г-н Моллов нарушения. Твърдението за наличие на бели червеи се съдържа в констативен протокол от 04.06.2014 г., в който е посочено, че разработената процедура от лицензираната фирма за борба с вредители Дафина ЕООД, с която Аладин Фуудс има договор, не е ефективна и се установява наличие на бели червеи в КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА ОТПАДЪЦИ. Констатациите в протокола със сигурност не отговарят на истината, а наказателното постановеление, издадено по този повод от БАБХ е отменено с решение на Районен съд гр. Пловдив. Представената от г-н Моллов  снимка като снимка „от Аладин фуудс ООД" би могла да бъде заснета навсякъде и по всяко време, включително – да се изтегли от интернет пространството.

2. Обръщението на г-н Моллов към потребителите, с което заявява, че в месото в дюнерите на Аладин фуудс ООД има червеи, прикрити чрез добро овкусяване с оцет и чесън, е невярно и злонамерено. Подобно твърдение е недопустимо за  длъжностно лице на ръководен пост, а още повече за изпълнителния директор на Агенцията, отговорна за контрола върху храните. Защо Агенцията на г-н Моллов не е затворила НИТО ЕДИН ОБЕКТ на Аладин фуудс ООД до момента, заради качеството на предлаганите дюнери? Освен това г-н Моллов очевидно не си е направил труда да се запознае с вида на влаганите от нас суровини, т.к. в противен случай щеше да е наясно, че месото за дюнери не се обработва с оцет.

3. Твърденията за липсата на "топла вода" и отсъствие "на каквото и да било съоръжение", също не отговарят на истината. Още с изграждането и въвеждане в експлоатация на предприятието, в него е монтирана подгряваща инсталация /тип бойлер/, с капацитет 1 тон. Освен това, за почистването на работните площи, съоръжения и инвентар, в предприятието е осигурено непрекъснато наличие на топла вода, чрез съоръжение тип „Пароструйка", без лимит на количеството. Наличието на тези съоръжения е абсолютно задължително, за да може предприятието да се регистрира по реда на Закона за храните. Регистрацията се извършва от БАБХ и удостоверението за регистрация се издава след извършване на проверка на място.

4. Безпочвено е и твърдението на Моллов за "липса на всякаква система на управление на храните". Наличието на тази система се проверява и установява отново от органите на БАБХ, както при регистрацията на предприятието, така и при всяка от последващите му проверки.

5. Абсолютно невярно е твърдението за липса на проследимост, обяснена от г-н Моллов като липса на връзка между суровината и крайния продукт. В нито един от протоколите, издадени от БАБХ, включително и в тези, издадени от "независимия" екип от „високо квалифицирани професионалисти" не се твърди за липса на документи за произход на суровината. Проследимостта, за която говори г-н Моллов, е налична и е удостоверена не само по време на извършения от Агенцията одит през декември 2014 г., но и от независимия одитор, сертифицирал предприятието по ISO 22000 – за съответствие на Системата за управление на безопасността на хранителните продукти.

6. Ние, като производител и търговец на храни – нямаме никакъв интерес да "взимаме месо без документи". Напротив. За всички наши клиенти е видно, че в обектите на дружеството се издава касов бон за всяка продажба и няма никаква логика да купуваме месо без документи, защото с фактурите за закупуване на суровини се намалява размера на заплащаното ДДС. Още по-малко липсата на документи за произход на суровините може да бъде използвана за укриване на ДДС. В допълнение следва да отбележим, че през последните години Аладин фуудс ООД е ревизирано няколко пъти от органите на НАП и видно от съставените актове, произхода на доставяните суровини е доказан чрез представените фактури, търговски документи, приемо-предавателно протоколи, стокови разписки и документи за плащане по банков път.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст