ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Имам аз една мечта

1. Търговско дело 3418 от 2015 г. Търговско отделение VІ – 18 състав 800 други дела.

Разпореждане за образуване от 22 май 2015-а

Образувано на 22 май 2015-а

Входящ документ 64916 от 21 май 2015-а

Ищец Корпоративна банка

Ответник Промишлено строителство-Холдинг ЕАД

Бележки към фирмата: ….

Закрито/разпоредително заседание от 25 май 2015-а

Резултат: С определение

чл. 367 от ГПК

Входящ № 71465 от 3 юни 2015-а Молба

Ищец Корпоративна банка

Бележки към делото: …

 

2.Търговско дело 3922 от 2015-а Търговско отделение VІ-4 състав 200 облигационни емисии

Разпореждане за образуване от 9 юни 2015-а

Образувано на 9 юни 2015-а

Входящ документ 73278 от 8 юни 2015-а

Ищец Корпоративна банка

Ответник ГЕНТО МИЛЛ ООД

Бележки за фирмата:….

Бележки към делото:….

 

3.Търговско дело 3593 от 2015-а Търговско отделение VІ-3 състав 230 Дела от и срещу търговци

Разпореждане за образуване от 29 май 2015-а

Образувано от 29 май 2015-а

Входящ документ 68839 от 28 май 2015-а

Ищец: Корпоративна банка

Ответник: "ЕЛИТ ПЕТРОЛ" АД, "ЕЛИТ ПЕТРОЛ-ЛОВЕЧ" ЕАД, "ПЕТРОЛ ФИНАНСИ" ООД

Бележки към фирмите:….

Бележки към делото:….

 

4.Търговско дело 3272 от 2015 Търговско отделение VІ-5 състав 200 облигационни искове

Разпореждане за образуване от 19 май 2015-а

Образувано на 19 май 2015-а

Входящ документ 62606 от 18 май 2015-а

Ищец: Корпоративна банка

Ответник: Ж.Е.А.

Бележки за лицето:….

закрито/разпоредително заседание от 22 май 2015-а

Резултат: С разпореждане

Препис: ИМ и д-ва на ответника на осн. 367 от ГПК

Входящ номер: 71470 от 3 юни 2015-а молба с пълномощно

Бележки по делото:…

 

5. Търговско дело 2487 от 2015-а Търговско отделение VІ – 11 състав 230 Дела от и срещу търговци

Разпореждане за образуване от 17 април 2015-а

Образувано на 17 април 2015-а

Входящ документ 49015 от 16 април 2015-а

Ищец: Корпоративна банка

Ответник "РОСТЕР" ООД

Бележки за фирмата:……

Закрито/разпоредително заседание от 20 април 2015-а

Резултат: С разпореждане чл. 367 от ГПК

Входящ номер 63347 от 19 май 2015-а – пратка 0039628 отговор

Ответник РОСТЕР ООД

какъв е бил текста и отговора:….

Закритобразпоредително заседание от 29 юни 2015-а

Резултат: С определение

Допуска и конституира като трето лице –  помагач по спора Д.Д., на страната на ответника

Бележки за определението:….

Закрито/разпоредително заседание от 29 май 2015-а

Резултат: С определение

Пр. от отговора на ответника, приложения и определения осн. чл.372 от ГПК, отговор в двуседмичен срок от уведомяването.

Входящ номер 71477 от 3 юни 2015-а – молба с пълномощно.

Бележки за делото:…….

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст