ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Правителството обсъжда проектозакон за предотвратяване на корупцията

корупция

Правителството ще обсъди на днешното си заседание проектозакон за предотвратяване на корупцията. Законът ще уреди детайлната проверка на имуществените декларации на висшите чиновници и нов единен антикорупционен орган – Националното бюро за предотвратяване на корупцията. Ще се разшири и обхватът на лицата, задължени да подават декларация. Това ще правят общински съветници, главни архитекти на общини, ректори на държавни ВУЗ-ове, управители, изпълнителни директори на лечебни заведения, финансирани с пари от Здравната каса, служителите в администрацията, на които са делегирани функции по вземане на решения във връзка с процедурите по възлагане на обществените поръчки.

Ще се описват трудовите доходи, чуждото недвижимо имущество и чужди превозни средства на стойност над 5 хиляди лева, които лицето трайно ползва, както и обучение и пътувания извън страната, ако стойността им отново надхвърля 5 хиляди лева. Ново за закона е задължението за деклариране на имуществото и доходите и на лицето, с което задълженият е във фактическо съпружеско съжителство.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст